BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichobłaziński Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Mediator w sporach zbiorowych jako doradca organizacyjny - perspektywa narracyjna
Mediator in Collective Disputes as an Organizational Adviser - Narrative Perspective
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 3 (43), s. 61-72, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Doradztwo organizacyjne
Słowa kluczowe
Mediacje, Doradztwo, Spory zbiorowe, Studium przypadku
Mediation, Consultancy, Collective disputes, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł poświęcony będzie analizie roli mediatora w sporach zbiorowych jako doradcy organizacyjnego. Mediacja, mimo że nie jest doradztwem w pełnym tego słowa znaczeniu, to jednak pod wieloma względami jest do niej podobna. Mediator bowiem wspólnie ze stronami sporu wypracowuje rozwiązanie, które pozwoli poprawić wzajemne relacje oraz w przyszłości lepiej rozwiązywać podobne problemy. W analizie zademonstrowane zostanie podejście narracyjne ujęte w kontekście antropologii organizacji. W części empirycznej wykorzystane zostają studia przypadków mediacji w sporach zbiorowych przeprowadzonych przez autora. (abstrakt oryginalny)

The article will focus on the analysis of mediator's role of organizational consultant in collective disputes. Mediation is not the consulting, even though they are similar in many aspects. Mediator works on conflict resolution together with both the parties. The solution improves relationship between the parties and helps them to resolve similar problems in the future. The narrative approach will be elaborated in this analysis. It will be presented in the perspective of the anthropology of organization. The empirical part will be based on case studies of mediations in collective disputes conducted by the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2012). Etyka ponowoczesna. Warszawa: Aletheia.
 2. Bridges, W. (2008). Zarządzanie zmianami: Jak Maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Burke, P. (2008). Historia kulturowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bush, R.A.B. i Folger, J.P. (2005). The Promise of Mediation. The Transformative Approach to Conflict. Revised Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
 5. Chrostowski, A. i Kostera, M. (2011). Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego. Problemy Zarządzania, 9 (2), 30-50.
 6. Cichobłaziński, L. (2010). Mediacje w sporach zbiorowych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 7. Cichobłaziński, L. (2013a). Badacz organizacji jako przybysz, czyli proces organizowania w ujęciu interpretatywnym. W: T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Cichobłaziński, L. (2013b). Resolving Collective Disputes in Poland: A Narrative Perspective. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Enterpreneurship. Viesbaden: Springer.
 9. Cobb, S. (2013). Speaking of Violence: The Politics and Poetics of Narrative in Conflict Resolution (Explorations in Narrative Psychology). Oxford: Oxford University Press.
 10. Covey, S.R. (2012). 3. Rozwiązanie. Jak sprostać najtrudniejszym życiowym wyzwaniom, Poznań: Rebis Dom Wydawniczy.
 11. Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Research. London: Sage.
 12. Czarniawska, B. (2006). Zmiana kadru: Zarządzanie Warszawą na przełomie wieku. Problemy Zarządzania, 11 (1), 78-90.
 13. Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.
 14. Czarniawska, B. (2013). The Tales of Institutional Entrepreuneres. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Entrepreneurship. Viesbaden: Spriger.
 15. Davenport, T.H. i Prusak, L. (2000). Working Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.
 16. Dwyer, T. (1991). Humor, Power, and Change in Organizations. Human Relations, 44 (1), 1-19.
 17. Francis, L.E. (1994). Laughter, the Best Mediation: Humor as Emotion Management in Interaction. Symbolic Interaction, 17 (2), 147-163.
 18. Ginkel van, E. (2004). The Mediator as a Face-Giver. Negotiation Journal, 20 (4), 475-487.
 19. Jemielniak, D. i Krzyworzeka, P. (2012). Grounded Anecdotal Evidence: Understanding Organizational Reality Through Archetypes in Organizational Humorous Tales. Paper delivered at the Standing Conference on Organizational Symbolism, Providence (USA). Pozyskano z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/305/In%20 Suport%20of%20Anectodal%20Evidence-conference.pdf?sequence = 1 (10.07.2013).
 20. Klug, T. (2013). Dialogue and Innovation. World Cafe as a Contemporary Format for Dealing with Questions that Matter. W: A.P. Muller i L. Becker (red.), Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Enterpreneurship, Viesbaden: Spriger.
 21. Kołodziej-Durnaś, A. (2007). Bieg życia organizacji. Kilka uwag o historii, tożsamości i upadku Stoczni Szczecińskiej SA. W: J. Leduchowski i U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii i Psychologii.
 22. Konecki, K.T. i Kacperzyk, A. (red.) (2010). Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Kostera, M. (red.). (2008). Mythical Inspirations for Organizational Realities. New York: Palgrave Macmilian.
 24. Kostera, M. (red.). (2013). Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe. Warszawa: Poltext.
 25. McIntyre, A. (2009). Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, Genealogia, Tradycja. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 26. Miś, L. (red.). (2008). Konstruktywizm/konstrukcjonizm w socjologii, pracy socjalnej i terapii. Zeszyty Pracy Socjalnej: Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, 14, 27-47.
 27. Sikorski, C. (2000). Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Kluczbork-Łódź: Antykwa.
 28. Słowińska, K. (2010). Świat społeczny hodowców gołębi pocztowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 6 (3), 1-135.
 29. Soroko, E. (2008). Zmiana w terapiach narracyjnych. W: J. Siapińska (red.). Nowe kontra stare. Rola stałości i zmienności w różnych aspektach życia codziennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 30. Stemplewska-Żakowicz, K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej wrażliwości badawczej. W: B. Janusz, K. Gdowska i B. Barbaro (red.). Narracja, teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 31. Tischner, J. (2011). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 32. Winslade, J. i Monk, G. (2000). Narrative Mediation. A New Approach to Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 33. Winslade, J. i Monk, G. (2006). Does the Model Overarch the Narrative Stream? W: M.S. Herrman (red.), The Blackwell Handbook of Mediation. Bridging Theory, Research, and Practice. Malden: Blackwell Publishing.
 34. Winslade, J. i Monk, G. (2013). When Stories Clash: Addressing Conflict with Narrative Mediation. Chagrin Falls: Taos Institute Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.43.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu