BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawa Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projakościowo
Review of Criteria and Methods of Measuring Efficiency in the Quality Oriented Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 23-36, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Efektywność, Koszty jakości, System zarządzania jakością
Effectiveness, Quality costs, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione metody pomiaru efektywności pod kątem jej wielowymiarowości i wielokryterialności. Praca wskazuje na istotną rolę niefinansowych mierników w ocenie efektywności przedsiębiorstwa projakościowego. Opisuje kryteria i miary efektywności dla firm nastawionych na jakość, podkreślając bardzo silnie istotę kosztów jakości. Prezentuje również różnice między skutecznością i efektywnością ujęte w normach ISO 9000. (abstrakt oryginalny)

In the article, are presented different methods of measuring efficiency, taking into account the different dimensions and criteria. Indicated the important role of non-financial metrics in assessing efficiency. It describes the criteria and measures of the efficiency characteristic for the companies managed by the quality, emphasizing very strongly the cost of quality. The paper also identify the difference between effectiveness and efficiency in standards ISO 9000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
 2. Czechowski I., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. UG, Gdańsk 1997.
 3. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wyd. AE, Kraków 1994.
 4. Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.
 5. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3896625.
 6. Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, Infor, Warszawa 1997.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, USA 1997.
 8. Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Kotarbiński T., Taktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1965.
 10. Lisiecka K., Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki, Wyd. AE, Katowice 2002.
 11. Marciniak S., Makro i mikroekonomia, podstawowe problemy, WN PWN, Warszawa 1998.
 12. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 13. PN EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PKN, Warszawa 2001.
 14. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 15. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 16. Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, EJB, Kraków 1998.
 17. Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 18. Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa 2009.
 19. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu