BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbek Janusz (Samochodowa Stacja Dealerska J. Sowa "LIDER" Sp. z o.o. Mikołajowice)
Tytuł
Doradztwo organizacyjne w przykładowym modelu ewolucji przedsiębiorstw motoryzacyjnych
Organizational Consulting in the Development of Automotive Companies
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 3 (43), s. 73-88, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Doradztwo organizacyjne
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Doradztwo, Zarządzanie jakością, Audyt
Motorization, Consultancy, Quality management, Audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione różne formy doradztwa organizacyjnego. Niektóre z nich dostarczają wiedzę i umiejętności, inne są również źródłem technologii, produktów i kapitałów. Okazuje się, że w określonych warunkach poszczególne formy doradztwa organizacyjnego powodują uzależnienie od organizacji doradczych. W niektórych sytuacjach organizacja korzystająca z doradztwa traci samodzielność, a niekiedy nawet tożsamość. Ponadto w ramach prowadzonych rozważań w artykule przedstawiono model ewolucji organizacji motoryzacyjnych w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce. Okazuje się, że gwarancję prawidłowego skorzystania z usług organizacji doradczych stanowią m.in. wysoko kwalifikowany personel średniego i niższego szczebla, prawidłowy nadzór nad infrastrukturą techniczną oraz zdolność kierownictwa do przewidywania zmian zachodzących w otoczeniu biznesu. (abstrakt oryginalny)

In the paper various forms of organizational consulting are presented. Some of them introduce valuable knowledge and skills to organizations. Others are also the source of technology, products and capital. Sometimes, the organizations become dependent on the consulting agencies. In some cases, companies that benefit from consulting services are no longer separate or lose their identity. In addition, the development of automotive companies are presented in the article. Consulting services are conducted right if, among others, the staff is well-qualified, technical infrastructure is monitored and the management of the company is able to predict the changes in business surroundings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki, M. (1998). Transformacja przedsiębiorstwa. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 2. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Chrostowski, A. i Kostera, M. (2011). Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego. Problemy Zarządzania, 9 (2).
 4. Fedak, Z. (1998). Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych. Warszawa: SKwP.
 5. Haspelslagh, PH. i Jemison, D.B. (1991). Managing Acquisitions. Creating Value through Corporate Renewal. New York: The Free Press.
 6. Hatch, M.J. (1993). The dynamics of organizational Culture. Academy of Management Reviev, 18 (4).
 7. Helin, A. i Zorde, K. (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: FRR.
 8. Hensel, P. (2011). Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. Gliwice: Helion.
 9. Jackson, C.W. (2008). Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Jedynak, P. (red.). (2004). Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 11. Karaszewski, R. (2005). Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Toruń: POZKAL.
 12. Konieczny, M. (2008). Polska lista top 50 ogłoszona po raz drugi. Magazyn Dealer, Grudzień.
 13. Konieczny, M. i Czerniecki, J. (2008). Skonsumować wzrost rynku. Wokół rynku dealerskiego. Warszawa: Polska Izba Motoryzacji Consulting Sp. z o.o.
 14. Kowalczyk, J. (2005). Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością. Warszawa: CeDeWu.
 15. Lisiecka, K. (2010). Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykładzie certyfikacji systemów zarządzania jakością). W: T. Sikora (red), Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji (T. 1). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTZ.
 16. Sasiak, R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 17. Senge, P.M. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: UMCS.
 19. Szewczak, K. i Woźniak, S. (2009). Umiejętności wprowadzania zmian - wiedza i kreatywność. W: E. Skrzypek (red), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu (T. 1). Lublin: UMCS Lublin.
 20. Teck-Heang, L. i Ali, A.M. (2008). The Evolution of Auditing: An Analysis of the Historical Development. Journal of Modern Accounting and Auditing, 4 (12).
 21. Weston, J.F., Chung, K.S. i Siu, J.A. (1998). Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 22. Wiśniewska, S. (2005). Nowe europejskie standardy GVO i ich wpływ na polską motoryzację. Problemy Jakości, (3).
 23. Wrzesiński, W. (2000). Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowy (LBO) i menedżerski (MBO). Warszawa: Liber.
 24. Zając, C. (2008). Fuzje i przejęcia jako zewnętrzne strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (20).
 25. Ząbek, J. (2009). Rozwój kapitału ludzkiego w projakościowej kulturze organizacyjnej samochodowej stacji dealerskiej. W: E. Skrzypek (red), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu (T. 1). Lublin: UMCS Lublin.
 26. Ząbek, J. (2010a). Kształtowanie stymulatorów projakościowego zarządzania w świetle wybranych regulacji branżowych. Analiza na przykładzie branży motoryzacyjnej. Magazyn Zarządzanie Jakością, (2).
 27. Ząbek, J. (2010b). Subiektywna koncepcja kształtowania zachowań projakościowych w samochodowych stacjach dealerskich. Model antykryzysowy. Towaroznawcze Problemy Jakości, (3).
 28. Ząbek, J. (2011). Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo. Rozprawa doktorska, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 29. Zimon, D. (2012). Ocena efektów wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych. Problemy Zarządzania, 10 (2), http://dx.doi. org/10.7172.1644-9584.37.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.43.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu