BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Produkt regionalny w promocji miasta
Regional Product in Promotion of a City.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 383-392, tab.
Słowa kluczowe
Promocja, Marketing, Produkt
Promotion, Marketing, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie produktów regionalnych jako ważnego czynnika kształtującego wizerunek i rozpoznawalność danego regionu. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczących toruńskich pierników jako symbolu Torunia. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, jaką siłę marketingową ma dobrze wypromowany produkt lokalny - piernik toruński pełniący rolę pamiątki turystycznej i promocji regionu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents regional products as an important factor shaping the image and visibility of the region. The paper uses the results of surveys on gingerbread as a symbol of the Toruń city. The results clearly show the marketing power of well promoted local product, which is Toruń gingerbread in the city of Toruń, acting as tourist souvenirs and promotion of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Dolatowski, D. Kołożyń-Krajewska, Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność,Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 44-45.
 2. Z. Frankowski, Marketing w zarządzaniu gminą, "Człowiek i środowisko" 1996, nr 2, s. 15-16.
 3. M. Gąsiorowski, O produktach tradycyjnych i regionalnych, Fundacja Fundusz Współpracy,Warszawa 2005, s. 1-2.
 4. A. Łuczak, Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe, "Samorząd Terytorialny"1999, nr 11, s. 48.
 5. L. Michałowski, Turystyka i sposoby promocji miast, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003,nr 4, s. 91-110.
 6. A. Rudzewicz, Targi turystyczne jako narzędzie promocji miasta na przykładzie Giżycka,w: Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, red. G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 678, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 20, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 131-133.
 7. E. Glińska, T. Popławski, Promocja miasta jako element marketingu terytorialnego, w: Informacja i promocja w turystyce - materiały konferencyjne, red. K. Michałowski, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2002, s. 126.
 8. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 114-115
 9. A. Łuczak, Wizerunek miasta, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 83.
 10. G.R. Dowling, Managing your corporate image, "Industrial Marketing Management" 1986,No. 15, s. 21.
 11. M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: an effective assertion of place identity or a transitory marketing trick?, "Journal of Economic and Social Geography" 2005, No. 5, s. 506.
 12. A. Rudzewicz, Konkurencyjność regionu. Praktyczne aspekty marketingu terytorialnego,w: Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red.W. Deluga, J. Dyczkowska, Wyd. Uczelniane Polityki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 429-432.
 13. K. Gajdka, Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice 2007, s. 21-22.
 14. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 10.
 15. Z. Stachowiak, Produkt regionalny a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce 2006, s. 155-156.
 16. M. Sztark, Marketing produktu lokalnego i regionalnego, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004, s. 15.
 17. K. Vinaver, Rzeczpospolita produktów regionalnych, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,Białystok-Paryż 2004, s. 53-54.
 18. Z. Dolatowski, D. Kołozyń-Krajewska, Rozwój turystyczny regionów..., s. 211-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu