BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Audyt wewnętrzny narzędziem zwalczania nadużyć gospodarczych : analiza przypadku sprzeniewierzenia aktywów firmy
Internal Audit as a Tool for Combating Economic Fraud : Case Study of the Misappropriation Process of Company's Assets
Źródło
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 4, s. 213-230, rys., bibliogr. 17 poz.
Contemporary Economics
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Nadużycia gospodarcze, Oszustwa finansowe, Przestępstwa gospodarcze
Internal audit, Economic frauds, Financial fraud, Economic crimes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużyć gospodarczych, na jakie narażone są współczesne przedsiębiorstwa oraz przedstawienie na przykładzie poszkodowanej firmy, jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w całym procesie zapobiegania nadużyciom gospodarczym. Mimo, że sam audyt nie jest wyłącznie właściwy do wykrywania i prowadzenia dochodzeń w sprawach oszustw, audytorzy muszą mieć odpowiednią wiedzę pozwalającą oszacować ryzyko wystąpienia oszustwa i ocenić sposób reakcji w przypadku jego wystąpienia. Należy zdać sobie sprawę z tego, iż wspólnym mianownikiem działań doradczych i wykonywanych przez audytora może być oddziaływanie i kształtowanie efektywnej realizacji celów firmy, budowa programów zapobiegających nadużyciom, a także ocena jakości i skuteczności kodeksów etyki obowiązujących w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto w artykule szczególna uwaga poświęcona została analizie cyklu zapobiegania nadużyciom (ang. Fraud Deterrence Cycle) oraz właściwemu rozdzieleniu roli audytorów od zadań osób zajmujących się wyłącznie śledztwami gospodarczymi. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problem of economic fraud and the role of Internal Audit as a tool for preventing it. As the economic downturn intensifies, the possibility of disputes and other difficulties arises more frequently. More often employees and contracting parties try to shift their own losses on to other economic entities. When internal rules are broken or either are not established, organizations are exposed to risks and problems that they are often not used to dealing with. As the analyzed case study showed threats of an economic fraud can come also from inside the company. Embezzlement concerning expense reimbursement is one of the most "'popular" ways to steal money from inside the company. To prevent such situations from happening Internal Audit Unit has to perform assurance and consulting actions to deter this particular and any other type of fraud. When the actual fraud occurs an important element, is the properly divide roles between an internal auditor and the forensic specialist who is adequately prepared to lead the investigation, find evidence, and bring fraudsters to justice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie przestępczości gospodarczej - Nadużycia w czasach kryzysu Polska 2009, PricewaterhouseCoo- pers, 2009.
 2. Bishop T.J., The two-timing traveler, Internal Auditor, Dec. 2005.
 3. Global Economic Crime Survey 2003, PricewaterhouseCoopers.
 4. Global Economic Crime Survey 2005, PricewaterhouseCoopers.
 5. Global Economic Crime Survey 2007, PricewaterhouseCoopers.
 6. Global Economic Crime Survey 2009, PricewaterhouseCoopers.
 7. Golden T.W., Skalak S., Clayton M., A Guide to Forensic Accounting Investigation, JohnWiley & Sons, New York 2006.
 8. Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
 9. Mahadeo S., Expense Reimbursement Schemes, ACFE 2006.
 10. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, PricewaterhouseCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 11. Sutherland E.H., On analysing crime, University Chicago 1973, [za:] Bocheński M., Sprawca przestępstwa gospodarczego - analiza pojęcia w oparciu o koncepcję " white collar crimes " E.H. Sutherland wybrane przepisy prawa, Internetowy Przegląd Prawniczy UJ Nr 1/2008, Kraków 2008.
 12. Wells J.T., Corporate fraud handbook. Preventing and detection, JohnWiley & Sons Inc. New Jersey 2007.
 13. WojtuńA., Pieniący A., Audyt wewnętrzny szansą na zmiany w dobie kryzysu, http://www.rp.pl/, 2009 (data ściągnięcia: 01.06.2010).
 14. http://www.acfe.com (data ściągnięcia: 01.06.2010)
 15. http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing (data ściągnięcia: 01.06.2010)
 16. Internal Audit and Advisory Services at Boise State University, http://www.boisestate.edu/internalaudit/in- dex.shtml (data ściągnięcia: 01.06.2010)
 17. http://www.iia.org.pl (data ściągnięcia: 01.06.2010)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu