BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Social Media as a Promotion Tool of Polish Universities
Social media jako narzędzie promocji polskich uniwersytetów.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 393-403, rys.
Słowa kluczowe
Promocja, Serwisy społecznościowe
Promotion, Social networking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie wykorzystywanie sieci społecznościowych do celów biznesowych stało się powszechną praktyką. Fanpage, jeśli tylko zarządza się nimi we właściwy sposób, są skutecznym sposobem kreowania bliskich relacji ze społecznością marki, źródłem pomysłów dotyczących innowacji, a także sposobem wytworzenie pozytywnego "szumu" wokół organizacji. Jest to takŜe relatywnie tanie narzędzie komunikacji cechujące się rosnącą skutecznością. Te zalety sieci społecznościowych powodują, Ŝe mogą one takŜe stać się narzędziem promocji uniwersytetów. W artykule przeanalizowano zaangażowanie polskich uniwersytetów w działania związane z promocją z wykorzystaniem fanpage'u na Facebooku. Analizie poddano nie tylko wskaźniki, takie jak liczba kliknięć "lubię to", lecz również liczba komentarzy do postów, udostępnienia, stopień interakcji między organizacją a fanami i charakter wypowiedzi.(abstrakt oryginalny)

In the contemporary word the use of social networks for business purposes become a commonway of proceeding. Company's fanpage, if properly managed, can be a good way for creating closer relations with the brand community, source of innovation and a way of creating positive buzz around the organization. Furthermore, it becomes relatively cheap promotion tool with the raising efficiency. Those advantages make the social networking the promotion tools suitable also for the universities. The paper analyses involvement of Polish universities in social network promotion by Facebook fanpage activity observation. Not only the number of supporters but other measures of fanpage popularity were measured, as number of comments, post sharing, responsiveness and nature of comments were the subject of the research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Mazurek, Web 2.0 Implications on marketing, "Organizaciju Vadyba, Sisteminiai Tyrimai"2009, No. 51, p. 69-82.
 2. C. Coyle, H. Vaughn, Social networking: communication revolution or evolution, "Bell Labs Technical Journal" 2008, No. 13/2, p. 13-17.
 3. Report: The Wave 5, Socialization of brands, Social Media Tracker, 2010,http://pl.scribd.com/doc/39391023/Social-Media-Wave-5-OCT2010-Universal-McCann.
 4. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012, s. 512.
 5. J.H. McAlexander, J.W. Schouten, H.F. Koenig, Building brand community, "Journal of Marketing" 2002, No. 66/1, p.38-54.
 6. J. Yan, Social media in branding: fulfilling a need, "Journal of Brand Management" 2011,Vol. 18, No. 9, p. 668-696.
 7. Ranking Web of the Universities, http://www.webometrics.info/en/world.
 8. On the basis of links placed on the official web pages of those universities.
 9. C. Manara, C. Roquilly, The risk of brand erosion in the social media: the efficacy and limitations of legal instruments, "Recherche et Applications on Marketing" 2011, No. 26, p. 93-114.
 10. J. Yan, Social media...
 11. Grupa robocza social media i WOOM AIB Polska, Wskaźniki efektywnościowe w social media,s. 7, http://www.iabpolska.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=699.
 12. Ch. Murdough, Social media measurement: it's not impossible, "Journal of Interactive Advertising" 2009, Vol. 10, No. 1, p. 94-99.
 13. C. Porter, N. Donthu, W. McElroy, D. Wydra, How to foster and sustain engagement in virtual communities, "California Management Review" 2011, Vol. 53, No. 4, p. 80-107.
 14. Ranking: Web of Universities, http://www.webometrics.info/en/world
 15. http://www.webometrics.info/en/Methodology.
 16. Report Media społecznościowe, July 2012, http://interaktywnie.com/download/53.
 17. Report: Fanpage trends, http://www.sotrender.com/uploads/pdf/trends/a5d8cb0a741249227 c9bac242059e457d6326c9e.pdf.
 18. Biznes społecznościowy - nowa era w komunikacji biznesowej. Raport na podstawie badania "Polskie firmy na Facebooku - portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw", 2012, s. 11, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Docu ments/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf.
 19. K. Samura, M. Krzycki, S. Prokurat, P. Kubisiak, Polskie firmy w mediach społecznościowych,Report prepared by Capgemini and Harvard Business Review, http://www.pl.capgemini.com/insights-and-resources/publications/raport-polskie-firmy-w-mediach-spoecznociowych/.
 20. E. Kulczycki, Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/social_media/.
 21. J. Yan, Social media..., p. 694.
 22. Aktywność branż na Facebooku, March 2012, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/markina-facebooku-play-i-reserved-w-gore-raport.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu