BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Finansowanie działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013
Regional operational programmes 2007-2013 as a source of financing for micro-companies investment activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 376-386, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Finansowanie small businessu, Inwestycje, Programy UE
Small business financing, Investment, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Programy regionalne mają charakter zdecentralizowany, są tworzone i realizowane przez władze regionalne z uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb danego województwa, by jak najlepiej wykorzystać przyznane fundusze. Każdy z tych pro- gramów ma zatem odrębne priorytety i działania, zmierzające do osiągnięcia celów określonych dla danego regionu. W każdym RPO przewidziano działania skierowane do przedsiębiorstw, jednak jedynie w ośmiu wyodrębniono działania przeznaczone wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw, ułatwiając im w ten sposób dostęp do środków unijnych. Celem artykułu jest ocena dostępności programów regionalnych dla mikroprzedsiębiorstw oraz analiza wykorzystania środków przeznaczonych dla tych podmiotów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.(fragment tekstu)

European Union funds have supported the development and socio-economic changes in Poland since 1990 when members of the European Community created pre-accession program, called Phare. After accession to the European Union in May 2004, Poland was granted access to all funds, including the Structural Funds and the Cohesion Fund, which are the instruments of EU cohesion policy, to compensate the development of the EU's 271 regions. In the current programming period 2007-2013, the European Union has allocated record sum amounted to 347.4 billion euro to promote economic growth in the regions and create new vacancies. Almost 20% of this amount will receive Polish beneficiaries, including enterprises. The aim of this article to analyze and the possibility of co-financing of micro-companies's investment activity by obtaining EU subsidies and companies' interest in this form of financing as an example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 7.
  2. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 32.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 53.
  4. B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 27.
  5. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, s. 16.
  6. MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Warszawa 2011, s. 17.
  7. Praca na rzecz regionów. Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Bruksela 2008, s. 11.
  8. European Union Support Programmes for SMEs. An overview of the main funding opportunities available to European SMEs, November 2008, Komisja Europejska, s. 3-5.
  9. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, s. 9.
  10. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu