BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego
Internet as a Source for Getting of Information in Farms in Malopolska District
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 28-34, rys., tab.
Słowa kluczowe
Internet, Źródła informacji, Gospodarstwa rolne, Badania ankietowe
Internet, Information source, Arable farm, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu poruszona została problematyka dostępu do Internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów internetowych przez wybranych właścicieli gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Głównym celem było określenie dostępności do sieci w gospodarstwach rolnych, częstotliwości korzystania z niej oraz sposobów wykorzystania pozyskanych w ten sposób informacji. Ponadto zbadane zostały inne sposoby pozyskiwania informacji, z których korzystają producenci rolni. Badania przeprowadzone zostały na celowo dobranej grupie 160 rolników, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych. Analiza pozyskanych informacji pozwala stwierdzić, iż w badanej grupie wciąż niski jest odsetek rolników, których gospodarstwa są wyposażone w dostęp do sieci internetowej. Ponadto sam fakt podłączenia do sieci internetowej nie oznacza, że jest ona wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących gospodarstwa rolnego, bowiem nie wszyscy producenci rolni posiadający dostęp do Internetu potrafią z niego korzystać. Część producentów rolnych wykorzystuje Internet głównie jako źródło rozrywki. Najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji o działalności rolniczej pozostają szkolenia oraz telewizja. (abstrakt oryginalny)

The paper presented problem of the use of Internet in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the level of farm equipment in computers with Internet and farmers skills in Internet use. Calculations were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained data from 160 respondents. The results of the study indicate that 25,62% farmers from surveyed group didn't have access to Internet, and among those, who had it, 8,4% didn't use these tool (they didn't have necessary skills). Farmers use Internet mainly for searching information, but not necessary for find data useful in agriculture production. The most popular source obtain of information are still TV and newspaper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Czekaj, Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny www.odrolnika.pl, [w:] A.P. Wiatrak (red.), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo CDR, Poznań 2013, s. 57.
  2. R. Matysik-Pejas, T. Wojewodzic, Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, [w:] Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (3), Warszawa 2009, s. 80.
  3. G. Dzieża, Internet a zmiany poziomu wykorzystania mediów informacyjnych w gospodarstwach indywidualnych w latach 2002 i 2008, [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2008, s. 72.
  4. M. Szafrańska, Ubankowienie wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie Małopolski), [w:] Roczniki Naukowe Seria, Warszawa 2010, s. 327-328.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lata 2008-2012. GUS w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012. Dostęp online: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2008-2012.pdf; stan na dzień: 10.06.2013.
  6. M. Cupiał, Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych małopolski, [w:] Inżynieria Rolnicza 2/2006, 2006, s. 188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu