BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Tytuł
Znaczenie komunikacji elektronicznej w parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych
The Importance of Electronic Communications in Cost Risk Parameterization of Logistics Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 34-43, rys., tab., bibliogr.3 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Elektronika, Ryzyko, Koszty
Electronics, Risk, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z kluczowych procesów, który towarzyszy wszystkim innym procesom realizowanym w przedsiębiorstwie, jest przepływ informacji. Od tempa i precyzji przekazania informacji zależy jakość i ilość produkowanych wyników procesów. Należy zauważyć coraz wyraźniejsze przejście od gospodarki industrialnej,w której podstawową wartością ekonomiczną jest produkt jako dobro materialne, do gospodarki informacyjnej, w której podstawową wartością ekonomiczną staje się informacja i jak najszybszy dostęp do niej. Oznacza to niespotykany dotąd wzrost znaczenia dóbr niematerialnych w obrocie gospodarczym. Stają się one nadrzędną wartością, również w znaczeniu ekonomicznym, dla rodzącego się społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.(fragment tekstu)

The study shows the importance of proper identification of risk costs resulting from the presence of risk factors in the process of information concerning the logistics processes. Based on research carried out shows the difference in total costs and actual costs. The influence of the research on decision-making in manufacturing companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cisek R.: Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej,www.nowemedia.org.pl
  2. Kulińska E.: Ocena wpływu logistycznej struktury horyzontalnej na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2003.
  3. Kulińska E.: Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych.Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,Opole 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu