BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doburzyński Sławomir (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Aspekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
Aspects of Urban Development in the New Eu Financial Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 29-39
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Budgets of households, Spatial development, Town spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przystępujące do udziału w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 polskie samorządy - lokalne i regionalne - mają przed sobą szczególne wyzwanie. Z racji zebranych doświadczeń i niewątpliwych osiągnięć, jakie ma na koncie modernizujący się kraj, powinny spełnić społeczne oczekiwania na kolejny zastrzyk środków służących podniesieniu jakości infrastruktury, tworzeniu nowych obiektów, usprawniających komunikację, a w konsekwencji sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Uwzględniając wytyczne unijnych urzędników i wyglądając w przyszłość, są skłaniane do tworzenia projektów prorozwojowych, budujących trwałe podstawy rozwoju gospodarczego, sprzyjające obniżeniu zużycia energii i jego niekorzystnego wpływu na środowisko, nastawione na aktywizowanie i pobudzanie przedsiębiorczości, a nie tylko proste eksploatowanie unijnego budżetu. Pogodzenie obu tendencji jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i trudnym, obie mają głębokie uzasadnienie ekonomiczne, ale wiążą się z rozbieżnymi wizjami rozwoju i ich współwystępowanie może rodzić znaczące napięcia w fazie planowania i realizowania budżetów.(abstrakt oryginalny)

By entering the new European Union's financial perspective, Polish self-governments - local and regional - face a very special challenge. Because of gained experience and important achievement, which modernizing country has scored, they should meet public expectations for a further injection of funds to enhance the quality of infrastructure, creation of new facilities, improve communication, and consequently conducive to improving the quality of life. Taking into account the guidelines and EU and by looking into the future, self-governments are encouraged to create a pro-development projects, which builds a firm basis for economic development, promotes reduced energy consumption and its adverse impact on the environment, aimed at activating and stimulating the entrepreneurship and not just a simple exploitation of the EU budget. Therefore self-governments need such a vision of development that with limited access to resources, own budget limitations and more demanding than in present perspective process of its distribution will give them a new impulse with no loss of social activity and the active inclusion of business community in the process of modernizing the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU20120000837.
  2. Komunikat dotyczący badania stanu prawnego gruntów ROD według stanu na dzień 1 lute-go 2012 r. według stanu na dzień 1 lutego 2012 r. http://pzd.pl/uploads/komunikat %20aneta.docx.
  3. Informacje na temat inwestycji oraz środków na ich realizację na podstawie: "Rynek Kolejowy", www.mapadotacji.gov.pl.
  4. A. Tölle, Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 33.
  5. http://platine.pl/wyspy-bahama-na-sprzedaz-trzy-miliony- za-sztuke-0-759291.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu