BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Rola podejścia planistycznego w utrzymaniu płynności finansowej JST
The Role of the Planning Approach in Maintaining the Liquidity of Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 41-52, rys.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Samorząd terytorialny
Financial liquidity, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elementem, który w sposób istotny stanowi o wiarygodności finansowej i umacniają zdolność do wywiązywania się z zobowiązań danej jednostki samorządu terytorialnego, jest płynność finansowa. Z drugiej strony zachowanie płynności finansowej gwarantuje realizację zadań i zapobiega ewentualnym per-turbacjom w tym zakresie. Należy ją postrzegać jako relację opisującą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań danej jednostki samorządowej. Zachowanie płynności finansowej służy umacnianiu wiarygodności finansowej i wiarygodności płatniczej jednostki samorządowej. Z tego też tytułu istotnym elementem jest wprowadzenie procedur i procesów związanych z zarządzaniem finansami, w tym zarządzaniem płynnością finansową. Aby skutecznie zarządzać płynnością finansową niezbędne jest prospektywne podejście do procesów zarządzania w danej jednostce samorządu terytorialnego. Szczególnie ważne jest podejście typowo planistyczne, uwzględniające wszystkie możliwe aspekty decyzji podejmowanych w jednostce samorządowej, a skutkujące zaciąganiem zobowiązań finansowych. Z tego też powodu głównym celem artykułu jest wskazanie na rolę podejścia planistycznego w zarządzaniu płynnością finansową. Intuicja i podejmowane decyzje ad hoc nie zawsze są skutecznym narzędziem w procesie zarządzania finansami.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to identify the role of the planning approach in the management of financial liquidity, because not always intuition and ad hoc decisions is an effective tool in the process of financial management. This article describes possible approaches to the process of financial liquidity management in local government units against the statutory changes. At the same time indicated the postulated approaches and models of financial management, including liquidity and, depending on the approach - the basic or consolidated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 34; M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 145.
  2. Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 wraz ze zmianami).
  3. W. Misiąg, Planowanie budżetowe w samorządach. Poradnik praktyczny, Municipium, Warszawa 2005, s. 155-156.
  4. L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s.  93-97.
  5. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 64.
  6. Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, red. J. Węcławski, M. Kicia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 98-100.
  7. Art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu