BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Wpływ inwestycji bezpośrednich na rozwój lokalny i regionalny
Influence of Direct Investments on Local and Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 83-93, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny
Investment, Local development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój regionalny jest w dużej mierze procesem o charakterze ekonomicznym, polegającym na transformacji czynników i zasobów regionalnych (wewnętrznych i zewnętrznych) w dobra i usługi. Jego główną cechą jest wzrost regionu, czyli zwiększenie produkcji dóbr i usług wskutek ilościowego zwiększenia wykorzystanych czynników produkcji (rzeczowych i osobowych) oraz poprawy ich efektywności. Ilościowym zmianom produkcji powinny towarzyszyć zmiany jakościowe i strukturalne. Inwestycje bezpośrednie, podejmowane przez przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne jednego kraju w przedsiębiorstwo innego kraju, z zamiarem sprawowania kontroli nad nim i czerpania z niego zysku, przyczyniają się w dużej mierze do szybszego tempa rozwoju danego regionu bądź, w przypadku gdy ten rozwój jest zahamowany, do jego pobudzenia. Istotą bowiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest transfer nie tylko kapitału, ale również pracy i wiedzy (technologicznej, marketingowej i organizacyjnej).(abstrakt oryginalny)

In article has been presented role and meaning of foreign direct investments (FDI) for development of Poland and polish regions. Particularlythere was investigated dependence between FDI and unemployment rate and scale of growth of gross domestic product in Poland in 1994-2011. There was also indicated how far activity of business entities with foreign capital, that is activities in which there were carried out foreign direct investments in Poland, affects gross domestic product level and unemployment rate in particular regions of country till December 31, 2009 ( period depends on data availability).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i  praktyki, red. W. Kosiedowski, TNOiK, Toruń 2001, s. 29.
  2. 2L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa 1997, s. 7-18.
  3. M. Trojanek, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, seria II, z. 137, Poznań 1994.
  4. Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, red. B. Filipiak, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 49.
  5. D. Makulska, Instrumenty polityki regionalnej w Polsce, SGH, Warszawa 2004, s. 78-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu