BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego (lokalnego) w realiach polskich
Contemporary Conditions for Regional (Local) Development in Polish Realities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 111-123, tab.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Społeczeństwo
Regional development, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znamienne jest, że ostatni przełom wieków często określa się także jako początek wieku informacji wyłaniający się z trzeciej rewolucji przemysłowej1 - to właśnie rewolucje przemysłowe zmieniają społeczeństwa. Kraje wysoko rozwinięte w sytuacji wzrastającej konkurencji gospodarczej i presji na rynku globalnym ze strony krajów słabo rozwiniętych, chcąc zachować swą pozycję, dążą do rozwoju edukacji i podnoszenia kwalifikacji obywateli w takim kierunku, aby siła robocza była bardziej elastyczna i, co ważniejsze, podatna na wykonywanie nierutynowych zadań, oraz częstsze zmiany miejsc pracy. Pogłębiająca się specjalizacja naukowa i zawodowa rozwija zdolności twórcze społeczeństwa, umożliwiając posługiwanie się w coraz większym stopniu i coraz bardziej zaawansowaną technologią. (abstrakt oryginalny)

Znamienne jest, że ostatni przełom wieków często określa się także jako początek wieku informacji wyłaniający się z trzeciej rewolucji przemysłowej1 - to właśnie rewolucje przemysłowe zmieniają społeczeństwa. Kraje wysoko rozwinięte w sytuacji wzrastającej konkurencji gospodarczej i presji na rynku globalnym ze strony krajów słabo rozwiniętych, chcąc zachować swą pozycję, dążą do rozwoju edukacji i podnoszenia kwalifikacji obywateli w takim kierunku, aby siła robocza była bardziej elastyczna i, co ważniejsze, podatna na wykonywanie nierutynowych zadań, oraz częstsze zmiany miejsc pracy. Pogłębiająca się specjalizacja naukowa i zawodowa rozwija zdolności twórcze społeczeństwa, umożliwiając posługiwanie się w coraz większym stopniu i coraz bardziej zaawansowaną technologią(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.S. Blinder, Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 4 (26).
 2. Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 17.
 3. A. Olechnicka, Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalnie i Lokalne" 2000, nr 3 (4), s. 37.
 4. A. Toffler, H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 40.
 5. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, wyd III. zm., Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 42.
 6. Art. 164 ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 487.
 7. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny - zagadnienia ustrojowe, ZAKAMYCZE, Kraków 1999, s. 19.
 8. M. Szczepański, System światowy: między globalizmem a lokalizmem, "Przegląd Socjologiczny" 1992, t. XLI, s. 155-156.
 9. A. Olechnicka, Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalnie i Lokalne" 2000, nr 3 (4), s. 37.
 10. G. Gorzelak, Polski regiony w procesie integracji europejskie, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 11. Glokalizacja, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2011, s. 251-252.
 12. G. Grosse, http://www.mpp.org.pl/16/16_3.html.
 13. U. Markowska-Przybyła, Czynniki wpływające na rozwój regionu w Polsce na przełomie wieków, Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 169.
 14. A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003, s. 25-26.
 15. T.G. Grosse, Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, 1.
 16. J. Borowiec, Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 17. S. Umiński, Czy jest szansa na lokowanie w Polsce działalności innowacyjnej? Rozwój regionalny 1/00.
 18. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu