BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw osób niepełnosprawnych
The role of the state fund of rehabilitation of persons with disabilities in financing micro-enterprise people with disabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 398-407, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Osoby niepełnosprawne
Small business, Small business financing, Disabled people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba określenia rozmiarów i efektów pomocy finansowej udzielanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek.(fragment tekstu)

Unemployed people with disabilities who want to start their own business can get financial assistance from the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities. The fund provides financial assistance for start-ups and during their functioning. The Fund finances some of the interest of bank loans and part of the social security contributions. Without this support the competitiveness of people with disabilities would be much smaller(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art220,wstepne- wyniki -narodowego-spisu -powszechnego-i-mieszkan-2011.html.
  3. http://www. niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/.
  4. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bezrobocierejestrowane/.
  5. DzU 2010, nr 220, poz. 1447, ze zm.
  6. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku; DzU nr 123, poz. 776 - tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 roku DzU nr 14, poz. 92.
  7. A. Koza, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a sytuacja finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 193
  8. Finanse i Rachunkowość - teoria i praktyka, red. J. Adamek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 190-201.
  9. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; DzU 1998, nr 137, poz. 887, z późn. zm.
  10. http:// www.pfron.org.pl/ portal/bip/9/74/ Wykorzystanie_ srodkow_PFRON_przez_jednostki _samorzadu_terytorialnego.html (4.11.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu