BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie sprzedaży osobistej w jednostkach samorządu terytorialnego
The Importance of Personal Selling in Local Governments' Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 149-160, rys.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Sprzedaż osobista, Samorząd terytorialny, Promocja, Komunikowanie marketingowe
Personal selling, Local government, Promotion, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie samorządy muszą coraz częściej sięgać po narzędzia komunikacji marketingowej, w tym sprzedaży osobistej. Sprzedaż osobista polega na personalnym kontakcie pomiędzy oferentem a klientem, podczas którego oferujący produkt stara się zachęcić nabywcę do zakupu lub akceptacji pomysłu, idei. Oferent, samorząd swoją postawą i wykorzystywanymi argumentami wpływa na wybór konkretnego produktu oraz podjęcie ostatecznej decyzji skorzystania z oferty. Celem artykułu jest zaakcentowanie wzrastającej roli sprzedaży osobistej w działaniach komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystywanie sprzedaży osobistej w komunikacji marketingowej samorządu odbywa się poprzez indywidualne kontakty podmiotów komunikacji z potencjalnymi nabywcami oferty. Stosowanie tego instrumentu jest szczególnie ważne dla pozyskania inwestorów i zarządzających przedsiębiorstwami, ponieważ z reguły oczekują oni poświęcenia im czasu i przedyskutowania ich zamiarów oraz dopracowania warunków lokalizacji planowanych przez nich inwestycji. Sprzedaż osobistą stosuje się także w stosunku do mieszkańców. Działania sprzedaży osobistej są niejako wpisane w zadania własne nałożone na samorządy przez ustawodawcę celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. (fragment tekstu)

The article focuses on one of the instruments of formal marketing communications, which is personal selling. It indicates its growing role in local government. Brought closer to the essence of personal selling in marketing communications. Then, the examples of this form in the functioning of local government, emphasizing the importance of personal contact office in relations with stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, London 1991, s. 567.
 2. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s. 529.
 3. PWE, Warszawa 2001, s. 529. 3 T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998, s. 262.
 4. B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996, s. 373.
 5. H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 482, za: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2001, s. 329-330.
 6. T. Sztucki, Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 136.
 7. F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, Financial Times Pitman Publishing, London 1997, za: J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 261-262.
 8. G. Aniszewska, 13 kroków do sukcesu sprzedawcy, "Marketing i Rynek" 1995, nr 1, s. 19.
 9. A. Sznajder: Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993, s. 120.
 10. M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor - kreator - inspirator, Wydawnictwo Akade, Kraków 2000, s. 16.
 11. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 129.
 12. Wprowadzenie do zarządzania personelem, red. A. Szałkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 59.
 13. A. Smalec, Wpływ personelu na świadczenie usług administracyjnych w jednostkach samorządowych, w: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 155-159.
 14. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 178.
 15. Z. Mazur, J. Zieziula, Marketing w administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 1999, s. 214.
 16. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kulwer Polska, Kraków 2007, s. 209.
 17. Ranking największych miast Polski, Top 100 Jakości Obsługi 2011, "Rzeczpospolita" 2011, nr 221, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu