BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną przemysłu w regionie pomorza zachodniego w latach 2009-2011
Influence of Economic Cycle on Innovation Activity of Industry In Western Pomeranian Voivodeship in Years 2009-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 161-173, tab.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Przemysł
Business trends, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacja i proces jej dyfuzji uznawane są za rezultat interaktywnego i wspólnego procesu sieciowego, międzypersonalnych i instytucjonalnych związków ewoluujących w czasie. Są one odpowiedzią na poziomie regionalnym na osiągnięcia wyznaczane przez "nową gospodarkę", czyli procesy globalizacji i akceleracji zmian technologicznych. Kreują one tym samym możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych. Sieci innowacji na poziomie regionalnym i krajowym znajdują się w sferze zainteresowań teoretyczno-empirycznych w czasie ostatnich 15-20 lat, choć w Polsce studia w tym zakresie rozpoczęto dopiero pod koniec lat dziewięć-dziesiątych1. Przedmiotowe badania skupiają się na uwarunkowaniach rozwoju i rozprzestrzeniania innowacji technologicznych2. Istnieją zróżnicowane podejścia do interpretacji pojęcia regionalny system innowacyjny. (abstrakt oryginalny)

Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. Positive feedback of used probit modeling, means that the economic cycle have a significant effects on the innovation activity in Western Pomeranian region. Previous observations in conjunction with current research conducted by the author suggests that improving the structure of the exchange will be the nature of evolu tionary changes in the used technologies. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity by businesses not only in Western Pomeranian voivodeship, but also in well-developed regions. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innova-tion policy on the national and regional level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Okoń-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 81.
  2. Ch. Edquist, M. McKelvey, Introduction, w: Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, red. Ch. Edquist, N. McKelvey, Edward Elgar Cheltenham, 2000, s. 26.
  3. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitplätze. Innovationspolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Druckpunkt Offset GmbH, Bergheim, April 2002, s. 41.
  4. R. Capello, Spatial transfer of knowledge In high technology milieux: learning versus col-lective learning process, "Regional Studies" 1999, No. 33, s. 355.
  5. JRC: M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R&D or not, that is the question (in a crisis...), IPTS working paper on corporate R&D and innovation 2010, No. 12.
  6. OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. trzecie, Paryż 2005.
  7. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
  8. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73-76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu