BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heese Tomasz (Politechnika Koszalińska), Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Udział funduszy europejskich w realizacji celów strategii rozwoju miasta na przykładzie projektu civitas renaissance w szczecinku
The Participation of European Funds in Accomplishing Objectives of a Town Development Strategy on the Example of the Civitas Renaissance Project in Szczecinek.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 39-52, rys.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Miasto, Samorząd terytorialny
EU funds, City, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej unijne środki pomocowe stanowią istotny składnik budżetu strategii rozwoju większości gmin. Możliwości uzyskiwania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego są bardzo szerokie i wynikają zarówno z krajowych programów operacyjnych, jak i wspólnotowego programu lizbońskiego. W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju Szczecinka, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania działań w ramach projektu CIVITAS RENAISSANCE, który jest obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym w mieście. Jego skala dotyczy zarówno wielkości zaangażowanych środków finansowych, jak również zasięgu i liczby podejmowanych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)

Since Poland's becoming the EU member, European assistance funds have become a considerable component of the budget of development strategies of the majority of Polish communes. The possibilities of gaining financial support for territorial units are very widespread and result both from national operation programs and EU Lisbon Program. The paper presents the share of European funds in the development strategy of the town of Szczecinek with particular stress on the subsidizing of actions within the framework of Civitas Renaissance Project which is now the biggest undertaking realized in the town both in respect to financial means engaged in it and the range a quantity of undertaken actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Strategia Lizbońska - możliwości realizacji w ramach polityki spójności,http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx.
 2. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007, s.32.
 3. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. Beck,Warszawa 2009, s. 41.
 4. Czym są fundusze, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx.
 5. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013,Wyd. Katalickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, 46.
 6. Strategia Lizbońska. Europejska debata publiczna, Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 7. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy..., s. 341.
 8. Podrozdział opracowano na podstawie Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008-2017, Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu", Szczecinek, grudzień 2007.
 9. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl.
 10. W artykule zastosowano wyliczenia procentowe, odnosząc się do liczby planowanych zadań, nie zaś do kosztów tych przedsięwzięć, z uwagi na fakt, że w strategii koszty realizacji sporej części zadań określono jako "do ustalenia". Stąd nie jest możliwe podanie zarówno całkowitej wartości planowanego budżetu strategii, jak również poszczególnych zadań w niej zawartych.
 11. Na rysunku nie ujęto udziału Urzędu Miasta w planowanych zadaniach z uwagi na bardzo dużą dysproporcję wobec innych instytucji, co skutkowałoby nieczytelnością pozostałych danych
 12. http://civitas-renaissance.eu/szczecinek/Civitas-Renaissance.html.
 13. Strategia rozwoju..., s. 33.
 14. 4 miliony euro z Brukseli dla Szczecinka, http://www.szczecinek.pl/strona.php?id=1248.
 15. Wartość euro przeliczono po kursie dla zamówień publicznych na dzień 1.01.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu