BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska-Pysz Joanna (Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Białej)
Tytuł
Rola innowacji w procesach transferu wiedzy w relacjach nauka-biznes
The Role of Innovation in the Knowledge Transfer Process in Science - Business Relations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 19-26, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja biznesowa, Innowacyjność, Nauka
Business information, Innovative character, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca dotyczy pobudzania innowacyjności firm w aspekcie wykorzystania wiedzy zewnętrznej, zaczerpniętej m.in. z uczelni wyższych. Celem jest określenie realnego znaczenia innowacyjności w procesach transferu wiedzy w relacjach nauka-biznes. Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważny jest nie tylko dostęp do wiedzy czy poczucie innowacyjności, ale umiejętność synergicznego zastosowania wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej dla stworzenia nowoczesnych rozwiązań i innowacji, opłacalnych dla przedsiębiorstwa. Proces wymiany wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i firmami przebiega dwukierunkowo, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Przedsiębiorstwa otrzymuje wiedzę płynącą z ośrodków akademickich, ale zarazem stwarza im szansę na pozyskiwanie wiedzy aplikacyjnej, z praktyki gospodarczej, co pozytywnie wpływa na jakość i wartość utylitarną prowadzonych badań naukowych.(abstrakt oryginalny)

This paper concerns the stimulation of companies' innovation in terms of usage of external knowledge taken, for example, from universities. The aim of this study is to determine the real value of innovation in the knowledge transfer process in the science-business relations. The author points out that for the development of the company, it is important to not only to have access to the knowledge or feeling of being an innovative company, but a synergistic ability to apply internal and external knowledge in order to create new solutions and innovations that will be profitable for the company. The exchange of knowledge between universities and companies in practice runs two-way, on the feedback basis both giving companies the knowledge that comes from academic centers and creating the opportunity to the universities for the acquisition of applicable knowledge that comes from business practice at the same time, which in turn positively affects both the quality and the utilitarian value of scientific research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białoń L., Firma innowacyjna, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010.
  2. Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
  3. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting for Technology, Harward Business School Press, Boston, Massachusetts 2001.
  4. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
  5. Kurowska-Pysz J., Miejsce wiedzy w rozwoju innowacyjnych firm - szanse i bariery współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorstw, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
  6. Łobejko S., Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M. Staniewski, Difin, Warszawa 2010.
  7. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
  8. Walsh J.P., Ungson G.T. Organizational Memory, "Academy of Management" 1991, nr 16/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu