BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślicki Maciej
Tytuł
The Strategy of International Business
Strategie biznesu międzynarodowego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 117-122, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Formułowanie strategii
Strategy formulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każda firma działająca na rynku, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, struktury organizacyjno-prawnej powinna posiadać strategię działania. Strategia jest koncepcją organizacji w dłuższym okresie czasu, z uwzględnieniem zmian, które mogą występować zarówno w samym przedsiębiorstwie, jak i otoczeniu zewnętrznym. Zagadnienie nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli bierzemy pod uwagę organizacje działające na rynkach międzynarodowych, a więc na dużo większą skalę niż firmy krajowe. Obok różnic gospodarczych, politycznych, prawnych dochodzi jeszcze problem różnic kulturowych. W tym przypadku konstrukcja strategii i jej późniejsza realizacja jest zadaniem wielce złożonym. Wymaga to bardzo często tworzenia tzw. "podstrategii lokalnych" ściśle dopasowanych do wymogów rynku lokalnego. Przykłady wielkich firm, np. Sony, Wal-Mart i wielu innych pokazują, że dalekosiężna wizja ich założycieli stanowi trwałą podwalinę pod późniejszy sukces rynkowy. Niniejszy artykuł stara się pokazać pewien pogląd na zagadnienie tworzenia strategii przez przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych. Patrząc na złożoność rynku globalnego wydaje się, że niniejsze zagadnienie wydaje się być zawsze aktualne.(abstrakt autora)

The word strategy has military origins. From the Greek "strategos" means"waging war". In doing business, the word has a broader meaning. It is a collection of system concepts that rely on identifying long-term goals of the business. These objectives must be set out clearly and adequately to the possession of wealth, financial and human resources of the organization. Strategy is a plan of action that leads to the long-term target company. Every entrepreneur should first focus on determining the strategy of your business. It is not an easy task, but well-articulated strategy of the company, allows you to beat the competition in key areas of activity. Net operating strategy, especially in times of financial crisis, can survive the difficult moments of the life of the enterprise. When sales drop and costs increase awareness of the very strategy of the company by employees, motivates a more intense and effective work.To achieve success in business is the ability to determine the precise profile of the company and make the most of market conditions. Everyone recognizes the great importance of effort put into the creation and modernization of the company,but they all add that little bit of luck always helps to intensify it. Very important from the point of view of the potential success of the company are clearly defined and obvious to the customer offer. The more it is specified, the range of success may be higher. This offer should also be focused on a single product or service or offer overall, for a group of related products (services). Consumers can also attract new quality products under the offer or greatly reduced price. To get the market is not enough to have the product. Equally important is the size of your target market and strategy of the gain. It is therefore necessary to find a sufficiently large and rapidly growing market for their deals. You can also start operating in a narrow specialization and to exist in niche market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alktorn J.: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
  2. David F.R.: Strategic management. Concepts & Cases, Prentice Hall, New Jersey 1999.
  3. Porter M.E.: Competitive advantage, Free Press, New York 1985
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu