BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Jan
Tytuł
Wykup wspomagany z wykorzystaniem konsorcjów kredytowych na rynkach Europy Wschodniej
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 38-52, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wykup lewarowy, Eksport, Inwestycje zagraniczne, Kredyt konsorcjalny
Leveraged buy-out (LBO), Export, Foreign investment, Syndicated loan
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
W ostatnim okresie odnotowuje się dynamiczny wzrost eksportu na rynki wschodnie ze strony przedsiębiorstw z UE, w tym przedsiębiorstw z Polski. Istotną zmianą od kryzysu w 1998 roku jest jednak wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) polskich przedsiębiorstw na tych rynkach - głównie na rynku ukraińskim. Skala tych inwestycji jest zależna od wielu czynników leżących po stronie inwestora, jak i czynników zewnętrznych. Jednym z czynników są możliwości sfinansowania tych inwestycji przez instytucje finansowe. Analiza inwestycji polskich przedsiębiorstw wskazuje, że obecnie dominują inwestycje zagraniczne typu green-field, których podejmują się dotychczasowi eksporterzy. Struktura inwestycji zagranicznych ze strony inwestorów z terenu Europy Zachodniej i USA wygląda już inaczej - znaczącą rolę odgrywają inwestycje w formie zakupu udziałów w spółkach. W celu obniżenia kosztu finansowania takich inwestycji korporacje zagraniczne, poza emisją nowych akcji, korzystają z kredytów, emisji obligacji lub funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

The objective of the article is to prove that FDI of Polish exporter, in the form of leveraged buy-out with the usage of syndicated banking loan, may be, under some circumstances, more effective its export. The analysis concerns Polish furniture joint stock company Forte and Russian furniture open joint stock company Sevzapmebel, as the acquired company. The chosen measure of efficiency is adjusted present value method (APV). The analysis is limited only to the influence of takeover financing in the form of syndicated banking loan on higher efficiency of such investment than export. Therefore, sales output and operating costs of the acquired company both without and under cross - border LBO are the same (within LBO syndicated loan repayment period). The agency costs are also stable after acquisition. The author assumes also that possible increase of the acquired company market value results only from its new capital structure (as a result of substitution of acquired company equity into absorbed syndicated loan). In the second part of the article the author searches the explanation of the efficiency of such buyout, i.e. leveraged one with syndicated loan, in Modigliani - Miller capital structure theories, as well as in their supplements as Baxter's theory regarding bankruptcy costs and static trade off theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T.H., Instrumenty wspierania eksportu - kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000
 2. Buckley A., Inwestycje zagraniczne - Składniki wartości i ocena - wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 3. Buyout Firms Move into Mother Russia, Buyouts (22.06.1998)
 4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998
 5. Gaugham P.A., Mergers Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, Wydanie II, USA 1999
 6. Hooke J.C., Fuzje i przejęcia - Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Wydawnictwo Liber, Warszawa, 1997
 7. Jacob A.F., Klein S., Investment Banking - emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, Poltex, Warszawa 1998
 8. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999
 9. Lehn K., Poulsen A., Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transaction, The Journal of Finance, lipiec 1989
 10. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, wyd. WIG Press, Warszawa 2001
 11. Miller M., Leverage, The Journal of Finance, czerwiec 1991 r.
 12. Mukherjea S., Syndicated Lending - A Handbook for Borrowers in Emerging Markets Euromoney Books, Euromoney Publications Plc, Londyn 1999
 13. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa. 2000
 14. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami 2 - PWE, Warszawa 2002
 15. Prospekt emisyjny spółki Forte S.A. 2004.r.
 16. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
 17. Rhodes T., Syndicated Lending - Practice and Documentation (Handbook for Borrowers in Emerging Markets), Euromoney Publications Plc., wyd. 2, Londyn 1996
 18. Rosja Inwestycje 2005, Wydział Ekonomiczno-Handlowy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Moskwa
 19. World Investment Report - Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, UNCTAD, 2000
 20. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia - Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO), uwarunkowania rozwoju w Polsce, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu