BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krupa Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Oszczędności gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek
Savings of self-employed households
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 439-448, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Oszczędności, Przedsiębiorca
Households, Savings, Entrepreneur
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie oszczędności przedsiębiorców indywidualnych zarówno w aspekcie posiadania oszczędności, wartości oszczędności, jak i formy i celów oszczędzania. W artykule decyzje dotyczące oszczędzania wskazanego podsektora gospodarstw domowych zaprezentowano na tle pozostałych gospodarstw domowych.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present savings of self-employed households. The selfemployed households presented in the work possess the biggest savings in relation to their average monthly earnings, if compared with other categories of households. Also, they make savings most frequently among the indicated socio-economic groups and the sum of their savings is the highest. Similar to other types of households, self-employed households invest primarily in deposits made in Polish zloties. Their primary motivation is saving for a rainy day. For the purpose of the analysis authors used the data published by National Bank of Poland and statistical data published in the Social Diagnosis 2011 report.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Czajkowska, Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, 2012, s. 140-150.
 2. J. Brodowska-Szewczuk, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, 2009, nr 83, s. 135-158.
 3. D. Czerwińska-Kayzer, Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXVII, 2006, s. 65-79.
 4. W.M. Gentry, R.G. Hubbard, Entrepreneurship and Household Saving, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 2004, t. 4, nr 1, art. 8, s. 1-3.
 5. Diagnoza społeczna 2011, Diagnoza społeczna, raporty, red. J. Czapiński, T. Panek. http://www.diagnoza.com, s. 39 (15.09.2012).
 6. R. Kasilingam, G.P. Jayabal, Impact of Saving Motives on Household Savings, The Journal of Management Awareness. Jan.-Jun. 2011, vol. 14, t. 1, s. 68.
 7. K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 20.
 8. G. Rytelewska, E. Huszczonek, Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Materiały i Studia NBP, z. 172, Warszawa, marzec 2004, s. 15.
 9. L.K. Kibet, B.K. Mutai, D.E. Ouma, S.A. Ouma, G. Owuor, Determinants of Household Saving: Case Study of Smallholder Farmers, Entrepreneurs and Teachers in Rural Areas of Kenya, Journal of Development and Agricultural Economics 2009, t. 1(7), s. 137-143.
 10. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), GUS, Warszawa 2012, s. 129.
 11. C. Domański, Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979, s. 158-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu