BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pukalak Dariusz
Tytuł
Konkurencyjność biopaliw stałych a polityka gospodarcza państwa
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 75-85, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Konkurencyjność, Polityka energetyczna, Polityka gospodarcza państwa, Ochrona środowiska, Energia cieplna
Biofuels, Competitiveness, Energy policy, State economic policy, Environmental protection, Thermal energy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemem nierozerwalnie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystaniem "czystej" energii jest sprawa konkurencyjności energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest konkurencyjność biopaliw stałych, a konkretnie wystandaryzowanego, skompaktowanego paliwa powstającego na bazie biomasy, a mającego zastosowanie między innymi w kotłowniach lokalnych małej mocy - granulatu opałowego z biomasy. Problem konkurencyjności tego rodzaju paliwa jest związany poprzez sieć zależności z wieloma aspektami prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Celem pracy jest identyfikacja obszarów i określenie siły oddziaływania państwa na konkurencyjność OZE. Należy bowiem przyjąć jako punkt wyjścia stwierdzenie o oddziaływaniu polityki państwa na zastosowanie paliw odnawialnych. Konkurencyjność biopaliw stałych jest poprzez elastyczność krzyżową związana z wykorzystaniem innych nośników energii, sam fakt prowadzenia pewnego rodzaju polityki wobec paliw kopalnych ma wpływ na zastosowanie biomasy. Niezbędna jest więc analiza kluczowych obszarów działalności państwa w obszarze polityki gospodarczej związanej z rynkiem paliw stosowanych w systemach ciepłowniczych małej mocy. Prezentowane badania koncentrują się wokół przyjętych hipotez badawczych, których treść brzmi: polityka ochrony środowiska wpływa na zwiększenie konkurencyjności biopaliw stałych; wzrost konkurencyjności biopaliw stałych prowadzi do zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych źródeł surowców energetycznych. (fragment tekstu)

Renewable energy sources make a major contribution to the security of energy supply and environmental protection. The state should promote competitiveness of biomass in small scale heating plants not only to fulfill the UE objectives for renewable energy by 2010: a share of 7,5% of renewables in gross inland energy consumption, but also to develop new, competitive industry, which will have positive impact on the economy and on the social structural changes. Every drop of oil used for space heating could be used more meaningfully elsewhere. It is nonsense to bum precious fossil fuels for heating up waters to temperatures that can be easily obtain by biomass (pellets). Polish small scale heating plants sector can be competitive using locally produced biomass fuel. We must have a clear purpose, namely to increase the share of renewable biomass energy in the heating and to contribute to attaining objectives such as environmental protection, sustainable development, security of energy supply and in this way producing economic growth with significant employment effects in future oriented sectors. It is worth to study on this subject and in related topics to make the contribution to economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995
  2. Jankowska B., Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
  3. Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
  4. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
  5. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. W. Malendowski i C. Mojsiewicz, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997
  6. Polityka ekonomiczna, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994
  7. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1998
  8. www.erec-renewables.org
  9. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu