BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Efekty wsparcia przedsiębiorstw środkami z Unii Europejskiej na podstawie programu operacyjnego innowacyjna gospodarka priorytety 3, 4, 5 i 6
Effects of enterprises support from the European Union on the basis of innovative management operational programme priority 3, 4, 5 and 6
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 449-456, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Przedsiębiorstwo, Innowacje
EU funds, Enterprises, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są środki z Unii Europejskiej adresowane do przedsiębiorstw w Polsce. Wśród środków z UE poddanych analizie są fundusze strukturalne w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytety 3, 4, 5 i 6. Celem artykułu jest określenie efektów wsparcia tymi środkami przedsiębiorstw, porównania sytuacji z przedsiębiorstwami niekorzystającymi z omawianych dotacji oraz odniesienie do wpływu na konkurencyjność gospodarki. Przedstawiono również porównanie tych efektów między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw1 (MŚP) a dużymi firmami.(fragment tekstu)

The subject of the article are funds from the European Union addressed to companies in Poland. The article pointed out the effects of these funds to support companies. A comparison was made between the effects of small and medium-sized enterprises (SME) and large companies.Also compared to the situation of not benefiting from these grants.The analysis indicates a high positive impact of the use of funds from the EU's level of development, competitiveness and innovativeness of Polish enterprises. These funds are very important for economic development of a country.We can see a significant difference in the activities of enterprises using funds from the EU for companies that do not use this support. For SMEs, the effects of the use of EU funds are smaller compared to the large companies, mainly in the area associated with innovation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 43.
  2. R. Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Helion, Gliwice 2009.
  3. Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 Priorytetu PO IG w połowie okresu programowania, PAG Uniconsult, Warszawa 2011.
  4. Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, red. M.S. Bańka, F. Gołembski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu