BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wybrane problemy finansowania i wsparcia innowatorów w województwie lubelskim
Some problems of financing and support innovators in the Lublin province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 457-468, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Finansowanie regionów, Innowacyjność regionu, Wsparcie finansowe
Regional financing, Regional innovation, Financial support
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule skoncentrowano się na czynnikach warunkujących wdrażanie innowacji, w szczególności związanych z dostępem do źródeł finansowania i wsparcia, które zostały zidentyfikowane wśród innowatorów w województwie lubelskim. Za innowatora uznany został każdy badany podmiot gospodarczy, który wdrożył przynajmniej jedną innowację o dowolnym charakterze. Studium empiryczne oparte na wynikach badań zrealizowanych w ramach projektu MNiSW nr NN 113 303038 - "Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim".(fragment tekstu)

The paper presented the main problems of financing and support for innovation in the Lublin area. According to the results of the research, the main ones are: too little knowledge of the instruments and their costs. Therefore, can be recommended to all institutions and regulators involved in the sphere of support lay emphasis on education and depreciate financial burden that must bear the innovators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacyjność oknem na świat, red. M. Czernielewska -Rutkowska, E. Karasiński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 20.
 2. W. Szymański, Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wyd. SGH, Warszawa 1995, s. 156.
 3. Produkt regionalny a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach "nowej gospodarki", red. Z. Stachowiak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce 2006, s. 77.
 4. B. Dobiegała-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace IFGN", t. LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 89.
 5. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 57.
 6. W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 165-166.
 7. Chiny i Indie w procesie globalizacji. potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i prognoz, Warszawa 2007, s. 29.
 8. D.P. Maraques, F.J.G. Simon, C.D. Caranana, The Effect of Innovation on Intellectual Capital:an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, "InternationalJournal of Innovation Management" 2006, vol. 10, nr 1, s. 91.
 9. F. Bailom, K Matzler, D. Tschemernja, Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa?, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 13, 59-80.
 10. M. Czupich, Innowacyjność regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 28.
 11. M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 13.
 12. B. Grzybowska, M. Juchniewicz, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 31.
 13. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat, 2005, s. 20-21.
 14. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 20-21.
 15. J. Penc, Strategiczny system zarządzania. Historyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003, s. 320.
 16. R. Zajkowski, Pozafinansowe kryteria oceny procesu pozyskania środków unijnych przez JST, w: Uwarunkowania wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, red. J. Misterek, J. Węcławski, Diffin, Warszawa 2011, s. 145.
 17. A. Malina, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu