BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszkiewicz Aleksandra
Tytuł
Problemy pomiaru regionalnego zróżnicowania ubóstwa
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 126-138, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wskaźniki ubóstwa, Zróżnicowanie regionalne, Granice ubóstwa
Poverty, Poverty indicators, Regional diversity, Poverty threshold
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym referacie podejmuje się następujące problemy związane z regionalnym zróżnicowaniem ubóstwa: definicja i metodologia pomiaru ubóstwa, źródła danych. Czy istnieje jedna definicja ubóstwa? W jaki sposób jest ono mierzone? Scharakteryzowane zostaną podstawowe źródła danych wykorzystywane w badaniach. Zróżnicowanie regionalnego ubóstwa w Polsce. Na przykładzie województw zbadane zostało regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce oraz związek pomiędzy danymi obiektywnymi, takimi jak: ceny, trwanie życia, bezrobocie, PKB na 1 mieszkańca a subiektywnym odczuciem społeczeństwa odnoście oceny swojej sytuacji materialnej. (fragment tekstu)

In this paper we deal with problems of regional poverty measurement. There are many definitions of poverty and methods of its measurement. We compare how poor households in voivodeships in Poland are and if there is any influence of regional prices on poverty, unemployment rate or income. We explain that regional aspect of poverty is very important. Unemployment rate and prices of some consumer goods may be connected with poverty rate. Subjective assessment of households is not always the same as real poverty rate measured by poverty line of 60% median income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciura G., Ubóstwo i sfera niedostatku, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002
 2. Cloudouel A., Hentshel J.S., Wodon Q.T., Poverty Measurement and Analysis, The World Bank Group, 2001
 3. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0"contentMDK:20177055~pagePK:210058~piPK:216618~theSitePK:384201,00.html
 4. Dennis I., Guio A.C., Poverty and Social Exclusion in the EU, Statistics in Focus, Population and Social Conditions 16/2004, 2004, http://epp.eurostat.cec.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-04-016/EN/KS-NK-04-016-EN.PDF
 5. Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 1993, nr 1, s. 3-8
 6. Ministry of Foreign Affairs, Netherlands: A World of Difference. A New Framework for Development Cooperation, Hague 1991
 7. Narodowa strategia integracji społecznej dla Polski, red. S. Golinowska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 8. Panek T., Ubóstwo i nierówności, wykłady na stronach internetowych SGH, 2000, www2.sgh.waw.pl/sgh/instytuty/isd/isd/publikacje/tresc/anal.zjaw.spol./Ubóstwo%20i%20nierownosci.
 9. Paradysz J., Demograficzne warunki rozwoju województwa gorzowskiego, w: Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, vol. 2. Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego, red. B. Gruchman i J. Parysek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1998, s. 217-275
 10. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznych proponowanych przez Unią Europejską Polityka Społeczna, 2002, nr 11-12, s. 47-50
 11. Szulc A., Poverty Measurement in Transition Countries Joing The European Union: A Polish Perspective, Aligning the European Union Social Inclusion Process and the Millennium Development Goals, Vilnius, Lithuania, 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu