BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Danuta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziawgo Leszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ryzyko instrumentów pochodnych w obrocie gospodarczym na przykładzie "opcji toksycznych"
Risk of the derivatives in company's finance management based on the example of toxic options
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 483-491, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Ryzyko, Instrumenty pochodne, Obrót gospodarczy
Risk, Derivatives, Economic turnover
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na ryzyko finansowe, które podejmuje podmiot gospodarczy. W szczególności zwrócono uwagę na ryzyko wynikające z braku zastosowania adekwatnego instrumentu finansowego do redukcji zidentyfikowanego ryzyka, a także z doboru niewłaściwych parametrów zawieranych transakcji. Skutkuje to wyższym ryzykiem finansowym danego podmiotu. Ryzyko to, będące pochodną braku specjalistycznej wiedzy na temat oferowanych przez instytucje finansowe produktów, jest przez to szczególnie ważne w mniejszych podmiotach gospodarczych, które w większym stopniu wykorzystują opinie pracowników instytucji finansowych. Do realizacji tego celu zastosowano metodę opisową oraz metodę analizy przypadków. W artykule wykorzystano rzeczywistą umowę, którą zawarł eksporter z bankiem w połowie 2008 roku, w okresie umacniania polskiej waluty.(fragment tekstu)

Financial risk management in the company requires the use of some advanced financial instruments. In turn, the adequate use of sophisticated financial methods and instruments is connected with proper financial advisory. Unfortunately, the case of toxic options on Polish financial market offered by banks to many Polish companies is a clear contradiction with effective relation between bank and company. The toxic business relation led to huge financial problems for many companies, including also even bankruptcy. Not only banks are entirely to blame, but also companies, due to the incompetence of their financial managers. The aim of the elaboration is to present and analyse the case of toxic options based on one of the contracts. The Authors indicate also the problem of responsibility in financial transactions in respect to both sides of a financial agreement(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Dziawgo, Bank jako "instytucja BRAKU zaufania publicznego", w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 107-111.
  2. W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
  3. D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010, s. 36.
  4. D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu