BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembski Marcin
Tytuł
Z badań nad czynnikami warunkującymi wykorzystanie czasu pracy
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 172-181, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Zarządzanie czasem pracy, Pomiar czasu pracy, Czas w ekonomii
Working time, Working time management, Measuring work time, Time and economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Czas jest niewątpliwie jednym z najcenniejszych nieodnawialnych zasobów, jakie człowiek ma do dyspozycji. Zagadnienia związane z wykorzystaniem czasu, w kontekście kierowania przedsiębiorstwem, dość szeroko były omawiane w literaturze ostatnich lat. Pojawienie się takich pojęć jak Time Based Manufacturing lub Time Based Management wskazywać może na przypisywanie problemowi czasu w procesie wytwórczym coraz większego znaczenia. Jednakże w dalszym ciągu racjonalne wykorzystanie czasu zaliczyć można do słabo docenianych warunków wpływających na wzrost efektywności gospodarowania. Głównym celem niniejszego opracowania jest próba wskazania i omówienia czynników, które mogą mieć wpływ na stopień wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto niniejsze rozważania w swym założeniu stanowić mają przyczynek do dyskusji nad głównymi problemami związanymi z wykorzystaniem i zarządzaniem czasem pracy we współczesnych organizacjach. Przy okazji rozważań nad czasem pracy nie można zapomnieć o tym, iż jest on jedną z wielu kategorii czasu, jakie funkcjonują w społeczeństwie. Czas pracy zawiera się w czasie ekonomicznym, a ten z kolei stanowi część składową czasu społecznego. Bogactwo pojęciowe, jakim cechuje się wiedza o czasie, powoduje, iż w celu usystematyzowania wiedzy zasadne wydaje się syntetyczne przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii czasu. (fragment tekstu)

This article deals with time management. The main aim of this text is to open the discussion about most important factors which determine the efficiency of working time. It indicates how essential time issues have become to the management practice. Nowadays, due to rapidly growing competition, managers have to look for other ways to keep pace with market rivals, and to meet stakeholders' expectations. One of the best ways to do it, is to improve the efficiency of working time in the company. That is why it is crucial to know what factors really determine the efficiency of working time. This article is an introduction to research work about the above mentioned working time factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buhl W.L., Struktur und Dynamik des menschlichen Sozialverhaltens, Tubingen 1982
  2. Gurvitch G., The Spectrum of Social Time, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1964
  3. Kodeks Pracy, Wyd. Presspublica, Warszawa 2005, dział 6, rozdział I, art.128 §1,
  4. Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków 2000
  5. Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002
  6. Oleksyn M., Czas pracy w praktyce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
  7. Ronek H., Problem czasu w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, UMCS, Lublin 1977
  8. Seiwert L.J., Jak organizować czas, PWN, Warszawa 1993
  9. Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu