BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszczyk-Kaczmarek Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne banki szansą na rozwój regionu
Socially Responsible Banks as the Opportunity for Region Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 23, s. 117-126, tab.,rys.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Banki, Region
Business activity, Banks, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) jest dobrowolną strategią uwzględniającą etyczne,społeczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Współpraca oraz dialog pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami stwarza możliwości skuteczniejszego działania, przyczynia się do utrzymania oraz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Rolą społeczną banku powinna być pomoc innym podmiotom gospodarczym w realizacji ich przedsięwzięć biznesowych. Bank, który realizuje swoją misję jako zobowiązania wobec społeczeństwa, przyczynia się do harmonijnego rozwoju gospodarki regionu. Społecznie odpowiedzialne banki stanowią wkład w realizację polityki rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility (CSR) is a voluntary s trategy taking into account ethical, so- cial and environmental aspects of economic activity . Cooperation and dialogue between the bank- ing sector and entrepreneurs, creates opportunities for effective action and hence creates job opportunity in the region. One of the social roles of the bank will be to help other businesses to achieve their business ventures. Bank, which carries out its mission should have a commitment to society and make a harmonious development of the re gion's economy. Banks which are socially responsible will always contributes sufficient help to implement economic development policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Łosiewicz,Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 143.
  2. W. Dziemianowicz,Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 29.
  3. Słownik rozwoju regionalnego, red. M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Polska AgencjaRozwoju Regionalnego, Warszawa 2001, s. 46
  4. G. Bartkowiak,Społeczna odpowiedzialność biznesu, Difin, Warszawa 2011, s. 23.
  5. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przyjmującej prezydencję Polski, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 6, s. 2.
  6. The Role of Business in Society, http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?txtDocTitle=corporate social responsibility&txtDocText=corporate social responsibil-ity&DocTypeId=-1&ObjectId=MjMyMjc&URLBack=result%2Easp%3FtxtDocTitle%3Dcorpo rate+social+responsibility%26txtDocText%3Dcorporate+social+responsibility%26DocTypeId%3D%2D1%26SortOrder%3D%26CurPage%3D10
  7. M. Weryński,Każdy przedsiębiorca potrzebuje fachowego wsparcia banku, "Dziennik GazetaPrawna" 2011, nr 209 (3095), s. H6.
  8. A. Lubowski,Optymizm na wyrost, "Polityka" 2012, nr 1, s. 22
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu