BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Tomasz
Tytuł
System przetargów w świetle teorii gier
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 211-221, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przetargi, Zamówienia publiczne, Teoria gier, Podejmowanie decyzji, Kryteria oceny
Tenders, Public procurement, Game theory, Decision making, Evaluation criteria
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria gier opisuje sytuacje, w których uczestnicy podejmują określone decyzje mające wpływ na ich położenie. Najczęściej są to sytuacje konfliktowe, ale również sytuacje, gdy interesy graczy są zgodne, ale niemożność porozumienia utrudnia im ustalenie wspólnej optymalnej strategii. W opisie każdej gry powinny znaleźć się następujące elementy: wyszczególnienie uczestników gry, wyszczególnienie możliwości postępowania każdego gracza, opis dostępnej graczom informacji, możliwie precyzyjne określenie celów, do których gracze dążą. Jako graczy określa się przedsiębiorstwa podejmujące określone decyzje w celu realizacji swych strategii. Decyzje te są bardziej lub mniej przewidywalne, co w szczególności jest zależne od liczby uczestników na danym rynku. Autor zamierza przedstawić przykład rynku autobusów miejskich, który reprezentuje oligopol, czyli formę konkurencji niedoskonałej. (fragment tekstu)

This article presents the practical use of the theory of games for the assessment of tenders. The introduction demonstrates the market structure and classifies the market for low-floor buses as an oligopoly. Then, the way of how tenders are assessed in accordance with Public Procurement Law is shown. Individual criteria used most frequently to select the best tender are described using the bus sector as an example. The last section shows the rules how the matrix operates and analyses its practical application using tender assessment criteria applied in the tender procedure organized by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne in Poznań as an example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
  2. Koba D., Zamówienia na dostawy i usługi, Urząd Zamówień Publicznych, 2004
  3. Laidler D., Estron S., Wstąp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, 1991
  4. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
  5. Pieróg J., Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, 2004
  6. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo Akademia, 2002
  7. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, 2000
  8. Straffin Ph. D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu