BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysztowski Bartosz Michał
Tytuł
Nowe uwarunkowania na rynku cukru po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 222-231, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Cukier, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Regulacje prawne, Sprzedaż
Sugar market, Sugar, Demand adjustment process, Legal regulations, Sale
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian, jakie zaszły na rynku cukru w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym celu dokonano porównania uwarunkowań prawnych oraz wyników sprzedaży cukru do państw Unii Europejskiej (tak zwanej starej i nowej Unii) w okresie dwunastu miesięcy przed i po dacie przyjęcia Polski do tej organizacji. Artykuł oparty został na informacjach uzyskanych w największym polskim przedsiębiorstwie cukrowniczym - Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu (KSC Polski Cukier). Przedsiębiorstwo to kontroluje 39,4% rodzimego rynku cukru, a udział w rynku unijnym wynosi blisko 4%. Stawia to "polski cukier" na pozycji dziewiątego producenta cukru w Unii Europejskiej. Dodać trzeba, iż Krajowa Spółka Cukrowa jest spółką należącą do Skarbu Państwa. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej z nich dokonano porównania uwarunkowań prawnych na rynku cukru dotyczących handlu zagranicznego z wybraną grupą krajów. W części drugiej artykułu poddano analizie strukturę sprzedaży cukru w badanym okresie 24 miesięcy. Głównym celem tej części pracy jest pokazanie dynamiki zmian występowania analizowanego zjawiska. W części trzeciej natomiast przedstawiono dwa możliwe scenariusze dla rynku cukru w Polsce. (fragment tekstu)

This article analyses changes which came out on sugar market after accession of Poland to the European Union. It includes comparison of legal solutions making the foreign sales of sugar (export and intra-community supply of goods). In the second part of this article results of sugar sales to foreign countries from May 2003 to April 2005 are compared. The author analyses information about sales structure according to groups of countries, groups of buyers and manufactured assortment of goods before 1 st of May 2004 and after the date of Poland's accession to the UE. The third part of the article outlines both optimistic and pessimistic scenarios of the sugar market development in Poland from March to September 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Raport Roczny 2003/2004, Toruń 2005
  2. Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej na rynku cukru, ARR, Warszawa 2004
  3. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku (DzU nr 11, poz. 50)
  4. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DzU nr 54, poz. 535)
  5. Uznański A., Nie jest za słodko, "Fakty" 2005
  6. www.arr.gov.pl
  7. www.eurpoa.eu.int/eur-lex
  8. www.handelUE.pl
  9. www.ukie.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu