BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Radosław
Tytuł
Uwarunkowania inwestowania na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 247-262, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierów wartościowych, Rynek nieruchomości, Inwestowanie, Ryzyko inwestycyjne, Zysk, Kapitał, Koszty, Podatki
Securities market, Real estate market, Investing, Investment risk, Profit, Capital, Costs, Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie uwarunkowań inwestowania na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości. Mimo że oba rynki należą do rynku kapitałowego, różnią się one pod wieloma względami. Podstawowe uwarunkowania inwestycji, niezależnie od obszaru inwestowania, to dochodowość i ryzyko. Ważna wydaje się również łatwość wyjścia z takiej inwestycji, czyli płynność i zbywalność. Inne istotne elementy, które powinny zostać rozpatrzone, to między innymi: kapitałochłonność, jednolitość i doskonałość rynków oraz koszty działania na rynku. (fragment tekstu)

The main aim of this paper is to compare investments on stock exchange and real estate market. Although both of them are elements of capital market there are many differences between them. The main criterions of investments regardless of a sector are liquidity, profitability and risk. Other elements that should be considered are capital input requirements and transaction costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benke W., Fowler J., All about Real Estate Investing, Probus Publishing, Cambridge 1995
  2. Bień W., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998
  3. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992
  4. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998
  5. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997
  6. Macfie D., Ocena rentowności inwestycji w akcje, Wyd. Inwestowanie, Warszawa 1997
  7. Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Wyd. K.E.LIBER, Warszawa 1997
  8. McLean A., Eldred G., Investing in Real Estate, John Wiley and Sons, New York 2001
  9. Socha J., Rynek-Giełda-Inwestycje, Olympus, Warszawa 2001
  10. Sopiński M., Zwrot a ryzyko z inwestycji w nieruchomości, w: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu