BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdak Maja
Tytuł
Identyfikacja faz kryzysów w wybranych przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 265-277, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Zapobieganie kryzysowi, Sytuacje kryzysowe, Metody zarządzania
Enterprises crisis, Crisis management, Crisis prevention, Crisis situations, Methods of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka pojawienia się kryzysu w organizacji dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość czy branżę. Z jego symptomami o charakterze makro- i mikroekonomicznym zetknąć się mogą zarówno duże korporacje, jak i niewielkie rozwijające się firmy. Kryzys jako proces kierunkowo niekorzystnych, trudno odwracalnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej, obejmujących większość lub wszystkie jego obszary zasobowo-funkcjonalne, stanowi zagrożenie dla jego egzystencji. Identyfikacja faz kryzysów przedsiębiorstw badanych przez autorkę dotyczy organizacji, które notowane są na GPW co najmniej dziesięć lat. Fakt ten oznacza, że pomimo rozpoznania zakłóceń, a w efekcie kryzysów w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, ich problemy nie zakończyły się upadkiem firmy, lecz udało się kierownictwu tych organizacji podjąć skuteczne środki w celu przezwyciężenia okresu zaburzenia ich funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie postępowania metodologicznego, ukierunkowanego na identyfikację faz kryzysów wybranych przedsiębiorstw giełdowych. Pierwsza część artykułu ma charakter teoretyczny i opisowy, definiuje zagadnienie kryzysu oraz przedstawia jego istotę. Kolejny fragment prezentuje postępowanie metodologiczne wykorzystujące syntetyczny model E.I. Altmana, za pomocą którego dokonano identyfikacji faz kryzysów wybranych przedsiębiorstw. Ostatnia część artykułu przedstawia badane przedsiębiorstwa oraz postępowanie analityczne i rezultaty badawcze. (fragment tekstu)

The aim of the article is the presentation of the methodological procedure focused on the identification of crisis periods in the chosen stock exchange enterprises. The first part of the article is theoretical and descriptive and gives the definition of crisis and its symptoms, types and phases. The next part presents the methodological procedure based on E.I. Altaman's synthetic model, which was used to identify crisis periods in the chosen companies. The model of separate crisis periods of organisations depending on "Z-score" rate is also presented in this part of the article. The last one presents the objects of the research, research analysis and research results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszyk P., Sajdak M., Istota i modele zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, red. K. Krzakiewicz, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
  2. Lichtarski J., O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, red. K. Krzakiewicz, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
  3. Skalik J., Problem zmiany w zarządzaniu kryzysowym, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, red. K. Krzakiewicz, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
  4. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
  5. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, red. B. Wawrzyniak, PWE, Warszawa 1985
  6. Zdyb M., Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu wskaźników syntetycznych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001, nr 4
  7. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie-perspektywa strategiczna, "Orgmasz", Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu