BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkowiak Grzegorz
Tytuł
Możliwości zastosowania analizy systemowej w rozwiązywaniu problemów upadłości
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 278-288, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza systemowa, Upadłość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność zarządzania, Postępowanie upadłościowe, Podejmowanie decyzji, Nauki o zarządzaniu
Systemic analysis, Enterprise bankruptcy, Enterprise management, Management effectiveness, Bankruptcy proceedings, Decision making, Management sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska nauka o zarządzaniu od czasów Traktatu o dobrej robocie Tadeusza Kotarbińskiego do okresu swojego rozkwitu w ostatnim dziesięcioleciu nieustannie zajmuje się sprawnością działania, odnajdywaniem lepszych rozwiązań, dążeniem do doskonałości. Sprawność nie musi jednak oznaczać osiągania sukcesu w postaci maksymalizacji zysków przedsiębiorstw, ale ma znacznie szerszy kontekst obejmujący odpowiedź na pytanie jak działać, aby osiągnąć zamierzone cele, bez względu na to, jakie one są. Jednocześnie, poszukując nowych metod i koncepcji zapewniających najwyższą efektywność, łatwo pominąć zastosowania dotychczasowego dorobku wiedzy o zarządzaniu do rozwiązywania nowych problemów. Niniejszy artykuł dotyczyć zatem będzie aktualnego, choć słabo przez naukę o zarządzaniu poznanego zagadnienia upadłości przedsiębiorstw i sposobów zapewniania jej efektywności. Do ich zgłębiania wykorzystana zostanie znana już metodologia analizy systemowej, za pomocą której można wyznaczyć granice sprawnego zarządzania samym procesem upadłości. (fragment tekstu)

The paper presents the updated problem of management in bankruptcy and suggests the using of system analysis as a support for decision making in this situation. Detailed description shows their possibilities to influence a bankruptcy, their aims and tasks. On this framework the borders of creating variants of a bankruptcy process are proposed. These are: limits of law and the bankruptcy procedure, financial limits, market threats and opportunities, limits of knowledge and commitment of debtors, court and trustees. Creating setting limits is the part of system analysis and the next step for creating the model of management in bankruptcy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985
 2. Czajka D., Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2004
 3. Czajka D., Przestępstwa menedżerskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000
 4. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe i naprawcze, C.H. Beck, Warszawa 2004
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998
 6. Hałub K., Jaroszewska-Ignatowska I., Kawarski P., Przekształcenie, upadłość i likwidacja firmy, Biblioteka Prawnicza, Warszawa 2004
 7. Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz Zakamycza, Zakamycze, Kraków 2003
 8. Koenner M., Syndyk masy upadłości, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999
 9. Majewska-Jurys M.A., Prawo upadłościowe i naprawcze, Vademecum dla przedsiębiorców, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Koszalin 2004
 10. Morrison E.R., Bankruptcy Decision-Making: An Empirical Study of Small-Business Bankruptcies, Columbia Law School 2003, http://ssrn.com/abstract_id=
 11. Olszewska M., Podel W., Nowe Prawo Upadłościowe. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2004
 12. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, wstęp do prakseologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535
 14. Wojtkowiak G., Contribution to Discussion on the Problems of Management in Bankruptcy, artykuł na konferencję - Lubniewice, maj 2004, w druku
 15. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu