BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Marek
Tytuł
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa oraz możliwość jego redukcji
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 289-297, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Redukcja ryzyka, Klasyfikacja ryzyka, Hedging, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Enterprise risk, Risk reduction, Classification of risk, Hedging, Decision making under conditions of risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy przejaw działalności człowieka związany jest nieodłącznie z podejmowaniem ryzyka, gdyż jest ono składowym elementem każdej gospodarki. Decyzje podejmowane przez człowieka oparte są na subiektywnych przewidywaniach przyszłości. Nie istnieje bowiem możliwość ustalenia z absolutną pewnością jak ukształtują się w przyszłości czynniki mające wpływ na oczekiwany, ostateczny rezultat danego działania, innymi słowy, podjęta dziś decyzja może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Z ryzykiem mamy do czynienia jedynie do momentu, gdy spowoduje ono, bezpośrednio bądź pośrednio, stratę finansową. Artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska ryzyka oraz sposoby zabezpieczania się przed wybranymi jego rodzajami. Przedstawia podstawowe pojęcia z nim związane, kryteria klasyfikacji oraz hedging wykorzystywany jako jeden ze sposobów ograniczania ryzyka. (fragment tekstu)

No one area is more essential to finance decision-making than management of risk. Risk is the chance that the actual outcome from investment will differ from the expected one. What is of concern to most investors is that actual outcome will be less than the expected one. The more variable the possible outcome that can occur - that is, the broader the range of possible outcome - the grater the risk. Risk and return go together. Investors must constantly be aware of the risk they are assuming, know what it can do to their investment decisions, and be prepared for consequences. It is not enough to be aware of risk but to hedge risk. There are many tools on term market which allow to hedge risk according to individual risk averse. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Best P., Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
 2. Block R.B., Hirt G.A., Foundations of Financial Management, Richard D. Irwin, INC., Illinois 1984
 3. Crawford G., Sen B., Instrumenty pochodne - narządzie podejmowania decyzji finansowych, Liber, Warszawa 2002
 4. Dziawgo D., Credit-rating, Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998
 5. Jajuga K., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996
 6. Luenberger G.D., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 7. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002
 8. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 9. Osińska M., [2000], Ekonometryczne modele oczekiwań gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Mikołaja Kopernika, Toruń
 10. Reilly F.K., Bron K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz. I i II, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne 2001
 11. Szeląg T., Ryzyko i hedging z perspektywy producenta miedzi rafinowanej, Rynek Terminowy nr 25
 12. Skov N.A., Finanse i zarządzanie, Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1991
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 14. Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzie ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1999
 15. Zaleśkiewicz T., w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu