BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr
Tytuł
Ryzyko działalności gospodarczej a strategie cen transferowych w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 323-333, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko gospodarcze, Ceny transferowe, Obciążenia podatkowe, Podwójne opodatkowanie, Regulacje prawne
Economic exposure, Transfer pricing, Tax burdens, Double taxation, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obecnych realiach gospodarczych przedsiębiorcy wskazują na dużą niepewność w zakresie stosowania przepisów prawa. Niejasność rozwiązań legislacyjnych, a także duża rozległość źródeł prawa, które trzeba mieć na uwadze prowadząc działalność gospodarczą, spowodowały, że często przedsiębiorstwa są narażone na nieprzewidziane koszty wynikające z błędnego stosowania przepisów prawa. Zagadnienie to ma duże znaczenie w zakresie prawa podatkowego, gdyż błędne zastosowanie tych norm może mieć szczególnie groźne konsekwencje finansowe. Wraz ze wzrostem globalizacji pojawiły się zupełnie nowe wymiary ryzyka gospodarczego. Na uwagę zasługuje ryzyko związane z podwójnym opodatkowaniem dochodu, a także celowym lub nieświadomym działaniem podmiotu w kierunku uchylania się od opodatkowania. Realne problemy wymogły opracowanie mechanizmu ograniczenia ryzyka podatkowego powstałego w wyniku umiędzynaradawiania przedsięwzięć gospodarczych. (fragment tekstu)

Current direction of economic development causes new risks for business operations. From business point of view, it is very important to restrict the risk of unforeseen tax burden. In order to reduce law hazards in domestic law order, instruments for aligning information issued by the tax authorities are introduced. Some law instruments for reducing risk can be also found in Polish domestic legal environment. Polish legislative authorities try to adapt internal tax law to the requirements of multinational enterprises. Suggested amendment reform will have positive effect on perceiving Poland as a place for good capital expenditure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Samuels J., Wilkes F., Brayshaw R., Management of Company Finance, Londyn 1993
 2. Gomułkowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002
 3. Międzynarodowy słownik podatkowy PWN, Warszawa 1997
 4. The OECD's Projekt on Harmful Tax Practices, Consolidated Application Note; Guidance in Applying the 1998 Report to Preferential Tax Regimens; Centre for Tax Policy and Administration, April 2003
 5. United Nations Sekretariat, Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Transfer Pricing History-State of the Art - Perspectives, Geneva 14.08.2001
 6. Cools M., Emanuel C., Jorissen A., The Design of the Transfer Pricing Policy in Multinational Enterprises, IBFD, Amsterdam, September 2003
 7. Ostwal T.P., History of Transfer Pricing Regulation, The Chamber of Income Tax Consultants, Income Tax Review, October 2001
 8. OECD, The Taxation of Global Trading of Financial Instruments, OECD/GD(97)29, Paris 1997
 9. Kubańska J., Olejnik K., Uprzednie porozumienia cenowe, Przegląd podatkowy, marzec 2004 nr 3
 10. Georgijew-Ciastoń I., Petrasik J., Uprzednie porozumienie cenowe - zagadnienia praktyczne, Monitor Podatkowy 2004, nr 12 Warszawa 2004
 11. Kontrowersje wokół wiążącej interpretacji prawa podatkowego, Ryszard Mastalski, Przegląd Podatkowy luty 2005 nr 2
 12. Konwencja Modelowa OECD, kwiecień 2000
 13. OECD Report on Transfer Pricing and Multinational Enterprises
 14. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (DzU 1997 nr 78, poz. 483)
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 54 poz. 654 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926).
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw Druk nr 3417 z 28 października 2004
 18. Wyrok NSA w Katowicach z 1996.02.26, sygn. akt: SA/Ka 2338/94, opubl. POP 1998/1/20
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu