BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fałkowski Robert
Tytuł
Opodatkowanie dochodów małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 334-343, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System podatkowy, Podatek dochodowy
Taxation of income, Small business, Tax system, Income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MiSP) odgrywają coraz większą rolę w rozwoju gospodarek wolnorynkowych. O tym, jak duże jest ich znaczenie, najlepiej świadczy ich udział w podstawowych wskaźnikach gospodarczych. W Polsce przedsiębiorstwa te stanowią 99% ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. MiSP wytwarzają prawie 50% produktu krajowego brutto, a ich udział w zatrudnieniu w gospodarce wynosi ok. 33%, co istotnie wpływa na stopę bezrobocia. Coraz częściej są postrzegane jako siła napędowa współczesnych gospodarek. Jednym z elementów polityki wspierającej MiSP, który został dostrzeżony nie tylko w Polsce, jest system podatkowy. Opodatkowanie nie powinno wywoływać zakłóceń w konkurencji tych podmiotów i w ich rozwoju. W odpowiedzi na potrzebę jednolitego opodatkowania dochodów wszystkich podmiotów w gospodarce wprowadzono jednolitą 19-procentową stawkę podatkową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Nowa stawka liniowa w podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą została zastosowana od 1 stycznia 2004 r. i stanowi novum w polskim systemie podatkowym. Wprowadzenie jednolitej stawki opodatkowania dochodów zmieniło podejście do planowania podatkowego, stwarzając potrzebę dokładniejszej analizy wyboru korzystniejszej formy opodatkowania. (fragment tekstu)

A significant intensity of small and medium-sized enterprises (SMEs) causes a growing interest in this sector of economy. The article presents the issue of business income tax. Polish enterprises select between income tax and lump-sum taxation. Capability of taxation has been widen from 2004 year about proportional rate. The level of paid tax in SMEs influences the amount of revenue that remains in firms after paying taxes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajer P., Przedsiębiorcy wybierają liniowy, Rzeczpospolita 2005, nr 37,
 2. Commission Recommendation of 3 April 1996 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, Official Journal L 107, 1996
 3. Commission Recommendation of 6 May 2003 Concerning the Definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises, Official Journal L 124, 2003
 4. Dzierżanowski W., Bąk M., Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw, PAB-Font, Warszawa 1999
 5. Fedorczuk G., Optymalizacja obciążeń podatkowych osób fizycznych w roku 2004, Monitor Podatkowy 2004, nr 1
 6. Korner J., 50 procent nie obowiązuje, Rzeczpospolita, nr 39, 2005
 7. Taudul A., Mariuk A., Opodatkowanie osób fizycznych w 2004 r., Przegląd podatkowy 2004, nr 1
 8. Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 80, poz. 350)
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 21, poz. 86)
 10. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926)
 11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930)
 12. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178)
 13. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037)
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807)
 15. Walański R., Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu