BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Milena
Tytuł
Produkt w marketingu przemysłowym - różnice między podejściem niemieckim i anglosaskim
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 353-364, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Marketing przemysłowy, Produkt, Przegląd literatury, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Metody klasyfikacyjne
Industrial marketing, Product, Literature review, Economic literature analysis, Classification methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeważająca część publikacji z zakresu marketingu koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku produktów i usług konsumpcyjnych. Zwłaszcza w polskiej literaturze ciągle stosunkowo mało pozycji poświęconych jest wnikliwej analizie problematyki rynku przemysłowego. Na dodatek krajowe opracowania poświęcone tej kwestii zostały zdominowane przez odniesienia do publikacji angielskojęzycznych. Większość polskich autorów za podstawową i tym samym kształtującą kierunek badań literaturę dotyczącą rynku przemysłowego uważają prace Amerykanów Ph. Kotlera oraz M.D. Hutta i T.W. Speha. Ten fakt wynika zapewne z większej dostępności anglosaskich publikacji i większego rozpowszechnienia znajomości samego języka. Jednakże takie podejście zagraża zdominowaniem polskich badań tylko przez jeden z wielu nurtów obecnych w literaturze zagranicznej. Niemieckojęzyczne opracowania prezentują często całkiem odmienne ujęcie problemu niż angielskojęzyczne i tym samym polskie publikacje. Najwięcej różnic pomiędzy podejściem obu tych nurtów do marketingu przemysłowego można dostrzec analizując klasyfikacje produktów. Większość polskich badaczy, charakteryzując typologie produktów przemysłowych, odwołuje się do zaproponowanych pierwotnie przez Ph. Kotlera. Tymczasem w literaturze niemieckiej bardzo często stosowane są inne kryteria podziału, pozwalające dostrzec odmienną stronę problemu i dzięki temu nakreślić dodatkowe zadania marketingu. Mając na uwadze powyższe braki w polskiej literaturze przedmiotu, celem prezentowanego opracowania jest przybliżenie teorii dotyczącej produktów przemysłowych i ich podziału, w szczególności przy uwzględnieniu tych różnic w nurcie niemieckim i anglosaskim, które w polskich publikacjach nie są akcentowane. (fragment tekstu)

Most publications in Polish literature in the field of marketing concentrate on consumer market, Business-to-business marketing is still being treated as a relatively new subject. In addition, Polish publications in this field are dominated almost exclusively by references to English literature. Meanwhile. German studies introduce new distinct aspects of the issue. The aim of the presented article was to systematize the theory of business-to-business products, particularly with regard to these elements of the German approach which are not present in the English, and thus in the Polish approach. In this paper the author presents basic features of business-to-business marketing and then analyses business products classifications revealing differences between the English and German approach to this subject. In the conclusion the author proves the necessity to continue studies of business-to-business marketing and the necessity to include in this process also research trends other than the English. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus K., Investitionsgutermarketing, Verlag Vahlen, Munchen 1999
 2. Beutin N., Recent Developments and Case Studies in Business-to-Business-Marketing: Lecture - Winter Term 2002/2003, Universitat Mannheim, Mannheim 2002
 3. Bott D., Investitionsgutermarketing, Verlag Der C. Gorling KG, Merseburg 1994
 4. Buck K., Neues Industrieguter marketing: ganzheitliche Strategien und Konzepte fur die Vertriebspraxis, Vogel Fachbuch, Wurzburg 1998
 5. Buschken J., Meyer M., Weiber R., Entwicklungen des Investitionsgutermarketing, Deutscher Universitats Verlag, Wiesbaden 1998
 6. Engelhardt W.H., Gunter B., Investitionsguter-Marketing, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1981
 7. Evans J.R., Berman B., Marketing, Macmillan Publishing Company, New York 1982
 8. Fink A., Produktmanagement fur Investitionsguter. Entwicklung eines organisatorischen Konzeptes, Augsburg 1992
 9. Godefroid P., Business-to-Business-Marketing, Kiehl Verlag, Ludwigshafen (Rhein) 2000
 10. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 11. Kairies P., Professionelles Produkt-Management fur die Investitionsguterindustrie: Praxis und moderne Arbeitstechniken, Expert Verlag, Renningen 2002
 12. Karcz K., Kędzior Z., Marketing przemysłowy; Wybrane zagadnienia, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999
 13. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 14. Kruk M., Nowy produkt w marketingu przemysłowym, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000
 15. Marketing na rynku instytucjonalnym, red. T. Gołębiowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 16. Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 17. Steinmeier I., Industriedesign als Innovationsfaktor fur Investitionsguter: Ein Beitrag zum designorientierten Innovations management, Verlag Form, Frankfurt am Main 1998
 18. Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne, Warszawa 1999
 19. Urbaniak M., Strategia jakości w marketingu przemysłowym, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu