BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyńska Magdalena
Tytuł
Ewolucja usług zdrowotnych wyzwaniem dla marketingu
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 2, s. 365-374, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług zdrowotnych, Służba zdrowia, Marketing usług, Zdrowie, Polityka zdrowotna, Marketing relacji
Health care services market, Health service, Service marketing, Health, Health care policy, Relationship marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrosło znaczenie usług w gospodarce zarówno światowej, jak i krajowej. Usługi odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce, podobnie jak przemysł w gospodarce przemysłowej. Zwraca się uwagę, iż to właśnie usługi stwarzają szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. Wzrost znaczenia usług wiąże się ze zmianami demograficznymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Współczesny konsument w krajach wysoko i średnio rozwiniętych przeznacza coraz większą część swoich dochodów na zakup usług niematerialnych, głównie społecznych (w tym usług ochrony zdrowia). Zachodzące zmiany w otoczeniu organizacji świadczących usługi zdrowotne, jak przystąpienie do UE oraz proces globalizacji, nie pozostają bez wpływu na ich funkcjonowanie. (fragment tekstu)

The changes of health concept as well as interconnected health policy have led to a fundamental turn in the marketing attitude towards health care service. The direction of these changes has been manifested in leaving marketing connected with sales and single contacts with health care organizations for discovering the sense of relationship, quality and value perceived by customers. Contemporary health care organizations have been assigned new tasks based on creating a lasting relation with the customer, who is the co-creator of the service, through improving the purchaser's service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobska M., Dobski P., Marketing usług medycznych, Infor, Warszawa 2000
 2. Gazeta Prawna nr 65 (1430) 4 kwietnia 2005
 3. Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, Teoria i praktyka, przekład M. Jakubiak, T. Żukowski, red. K. Tymowska, PWN, Warszawa 2000
 4. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2003
 5. Karski J.B., Zdrowie i promocja zdrowia, w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Z. Słońska, B.H. Wasilewski, Sanmedia, Warszawa 1994
 6. Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 7. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993
 8. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 9. Rudnicki L., Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej, w: Marketing u progu XXI wieku, Księga Jubileuszowa dla uczczenia 70-urodzin prof. J. Altkorna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001
 10. Rynek wewnętrzny usług zdrowotnych i jego uczestnicy, w: Zarządzanie finansami, logistyka i marketing w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Wybrane problemy, Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. M.M. Smoleń, Łódź 2002
 11. Styś A., Proces zarządzania marketingowego w sferze usług - identyfikacja problematyki, w: Zarządzanie marketingowe w sferze usług, red. A. Styś, Wrocław 2001
 12. Topór-Mądry R., Glis-Januszewska A., Lubawa K., Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Zdrowie i zarządzanie, tom V, nr 2, 2003
 13. Tymowska K., Przerzucanie kosztów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Zdrowie i zarządzanie tom V, nr 1, 2003
 14. Urbaniak B., Skutki rozwoju gospodarki opartej na technologiach informacyjnych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 15. Włodarczyk C., Promocja zdrowia a polityka zdrowotna, Perspektywa uniwersalna i perspektywa lokalna, w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karki, Z. Słońska, B.W. Wasilewski, Sanmedia, Warszawa 1994
 16. Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium polityki zdrowotnej, Uniwesyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998
 17. Wybrane przepisy prawne, Zbiór dla inspektorów pracy, Główny Inspektorat Pracy, zeszyt 29, Warszawa 2002
 18. Zarządzanie finansami, logistyka i marketing w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wybrane problemy. Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. M.M. Smoleń, Łódź 2002
 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu