BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieziula Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Marchewka Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim
Foreign Direct Investments and Unemployment in West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 247-259, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Bezrobocie
Foreign investment, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są uważane za istotny element wspomagający rozwój gospodarki przyjmującej, a ich znaczenie stało się przedmiotem wielu badań, które zostały przedstawione zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. BIZ to jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału, w wyniku którego dana firma tworzy lub powiększa swoją filię w innym kraju. Ten rodzaj inwestycji oznacza wykorzystanie przez kraj przyjmujący zasobów zagranicznej firmy (inwestora) oraz transfer do kraju przyjmującego kapitału, technologii, procesów zarządzania czy też działań marketingowych. Uważa się, że BIZ pobudzają wzrost i efektywność gospodarczą, przyczyniają się do restrukturalizacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, transmitują nowe metody i wzorce gospodarowania . Mogą być także czynnikiem zwiększającym lokalne (choć nie tylko) zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the involvement of foreign capital in the form of FDI in West Pomerania voivodeship and the level of unemployment in 2010. Characterization was conducted in the system of districts and was an attempt to reveal the relationship be-tween FDI and unemployment in the region, including the most important factors that could influence it. The article consists of an introduction, four sections, and summary. The first part contains a theoretical approach to the impact of FDI on the labor market. Subsequent sections provide results of a study of FDI and unemployment in West Pom-eranian voivodeship, completed with summary. Analysis of the number of FDI and the unemployment rate in the various districts of the voivodeship shows that the highest rate of unemployment exists in the districts, in which the number of companies with foreign capital is the smallest. It can be assumed that owing to concentrating locations in selected areas, especial-ly in Special Economic Zones, FDI employing an average of over 40 persons, regardless of the type of business, help to reduce the rate of unemployment in these districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 57.
 2. J. Dunning, S. Lundan, Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008; J. Jones, C. Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Ashgate Publishing Company, Burlington 2006; I.A. Mossa, Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Palgrave, Basingstoke 2002.
 3. Y.A. Wei, Balasubramanyam, Foreign Direct Investment. Six Country Case Studies, Edward Elgar Publishing, Northampton 2004; A. Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw- skiego, Warszawa 2005.
 4. M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w  prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budo-waniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 5. A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 6. P. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i  praktyka - t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 237.
 7. J. Bednarz, Podmioty gospodarki światowej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s. 48.
 8. G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 106.
 9. Informacje za http://www.eregion.wzp.pl/gospodarka.html (13.06.2012).
 10. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 29.
 11. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w  sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 251, poz. 1885.
 12. H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011. Województwo zachodniopomorskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 4.
 13. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011, s.  36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu