BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przechodzenie spółek z alternatywnego systemu obrotu Newconnect na rynek regulowany GWP - cele, uwarunkowania, efekty
A transfer companies from alternative trading system of Newconnect into regulated market of WSE - aims, conditions, effects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 492-502, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Spółki, Rynek akcji
NewConnect market, Companies, Equity market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena zjawiska przejścia z notowań w alternatywnym systemie obrotu NC na rynek regulowany GPW. Badaniu poddano uwarunkowania i problemy funkcjonowania rynku NC, przesłanki i cele zmiany rynku, a także efekty finansowe - zmiany kursów akcji w momencie zmiany rynku, jak również w miesiąc, sześć i dwanaście miesięcy po zmianie. W ramach pracy przeprowadzono również analizę zmiany średnich spreadów w arkuszach zleceń spółek zmieniających rynek. Na potrzeby artykułu wykorzystano statystyki rynkowe dostarczone przez NC i GPW za okres 2008-2012. W ramach pracy przyjęto hipotezę, że przeniesienie spółki z rynku alternatywnego na rynek regulowany wpływa na wzrost jej wartości w krótkim czasie, generując premię z tytułu poprawy efektywności wyceny.(fragment tekstu)

This paper describes functioning of process of transition of companies from Polish alternative trading system NewConnect (NC) into regulated market of Warsaw Stock Exchage (WSE). The paper focuses on rules and features of NC as well as reasons of entering into this trading system by small and medium companies. In the paper there are also pointed out major problems of NC functioning, especially liquidity-related. The main part of the paper is dedicated to the process of transition of companies from NC into regulated market. The analysis includes main reasons, conditions and effects of changing of the market. There are also presented results of investigations of rates of return as well as market quotations spreads of companies transferred from NC into WSE.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buszko, NewConnect - nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 593, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010, s. 21-32.
 2. http://www.newconnect.pl/index.php?page=informacje_o_notowanych_akcjach (09.11.2012).
 3. Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie 2009.
 4. Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie 2010.
 5. Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie 2011.
 6. Biuletyn statystyczny NewConnect, GPW w Warszawie, III kwartał 2012.
 7. P. Malik, Z NewConnect na rynek regulowany, "Gazeta Bankowa", luty 2009, nr 1 (1053).
 8. Warunki dopuszczeń, GPW w Warszawie,http://www.gpw.pl/warunki_dopuszczenia (9.11.2012).
 9. http://newconnect.pl/index.php?page=informacje_o_notowanych_akcjach (17.08.2012).
 10. Prospekt emisyjny spółki Tesgas, http:// tesgas.pl/pub/ uploaddocs/ tesgas _prospekt_wersja_www.pdf (20.10.2012).
 11. Prospekt emisyjny spółki Krynicki Recykling, http://krynicki.pl/uploads/ prospekt/ prospekt_KRSA_caly.pdf (20.10.2012).
 12. Prospekt emisyjny spółki Trans Polonia, http://www.transpolonia.pl/ page/get/ file/prospekt_emisyjnytrans_polonia_sa.pdf (18.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu