BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baliś Magdalena (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Modelowanie systemu informacji finansowej w mikro i małym przedsiębiorstwie - założenia teoretyczne wybranych modeli systemów ewidencyjnych a rzeczywistość gospodarcza
Modeling of the financial information system at micro and small enterprises - theoretical assumptions of selected models versus practice in smes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 523-531
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Modelowanie systemowe, Informacja biznesowa
Small business, System modeling, Business information
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnym paradygmacie zarządzania, informacja zyskała rangę kluczowego zasobu organizacji. Jest nim ona ponieważ każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej wielkości, działa w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, które wymusza elastyczność funkcjonowania i konieczność przeprowadzania zmian w organizacji. Podstawą do przeprowadzenia zmian w organizacji jest posiadanie relewantnych informacji, które stanowią zarówno bazę dokonywanych zmian, ich uzasadnienie, jak i narzędzie dla analizy procesu, a wreszcie podstawę oceny czy przeprowadzone zmiany były skuteczne i efektywne. Informacja stanowi więc bardzo istotny, niematerialny zasób organizacji, który można bezpośrednio przełożyć na jej wartość.(fragment tekstu)

The purpose of this article was to confront theoretical models of accounting information systems described in the literature with the realities of business practices in terms of the structure and the functioning of financial information systems at the micro and small enterprises. The analyzed theoretical models developed by T. Gabryś-Szot, Z. Fedak, M. Osikowicz and T. Martyniuk were compared with systems working in 40 micro and small enterprises. The conclusions drawn from the studies advocate building of financial information systems in the SME sector on the basis of combining the models from T. Gabryś-Szot and T. Martyniuk; these models assume the possibility of simplified accounting and building on existing types of records. These solutions are viewed by businesses as cheaper and requiring fewer changes in the functioning of the company and thus more acceptable to the workers. In addition, this study has revealed that the factors that are important for micro and small enterprises in the financial information system modeling are the cost of its operation, the possibility of transferring the legal risk to external entities, the possibility to use standardized financial and accounting software, and the ability to extend the information system with new modules.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kisielnicki, MIS-Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet, Warszawa 2009, s. 19.
  2. J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s.19.
  3. J. Turyna, System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997, s. 50.
  4. J. Jaworski, Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Potrzeby -źródła - wykorzystanie, CeDeWu.Pl, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu