BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce
Production costs in agricultural micro-enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 550-561, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne, Koszty produkcji, Kosztochłoność
Small business, Agricultural enterprises, Production costs, Cost absorptivity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ocena kosztów przedsiębiorstwa rolniczego stanowi podstawę podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych, nakierowanych na racjonalne wykorzystanie czynników produkcji. Na wysokość kosztów wytworzenia określonego produktu rolniczego lub wykonania usługi produkcyjnej wpływają, poza czynnikami ekonomicznymi (o charakterze zarówno egzo- jak i endogenicznym), także czynniki przyrodnicze. Ze względu na wysokie ryzyko operacyjne, przedsiębiorstwa rolnicze, dążąc do poprawy efektywności działalności, mogą różnicować poziom koncentracji struktury produkcji (specjalizacji). Ma to wpływ na wielkość ponoszonych kosztów.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze and assess the relation of total costs to the value of production in agricultural micro-enterprises. The study was based on data made available by the Farm Accountancy Data Network (FADN) The collection and use of farm accountancy data. In the paper, the analysis of changes in the agricultural micro-enterprises' costs and production value in 2004-2010 is presented, taking into account the enterprise specialization and size.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Klepacki, Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997, s. 12-13.
 2. A. Skarżyńska, Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, "Roczniki Naukowe" 2011/1, SERiA, s. 8 i dalsze.
 3. S. Stępień, Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych, w: Uniwersaliapolityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 213.
 4. S. Juszczyk, Głębokość specjalizacji. Propozycja ekonomiczno-organizacyjna na przykładzie gospodarstw mlecznych makroregionu środkowego, "Roczniki Naukowe" 2004/4, SERiA, s. 101.
 5. M. Dziwulski, Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywnośćgospodarstw rolniczych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" nr 1/2012, s. 37-47.
 6. K. Smędzik, Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej" 2010/1, s. 261-273.
 7. R.F. Townsend, J. Kirsten, N. Vink, Farm Size, Productivity and Returns to Scale in Agriculture Revisited: a Case Study of Wine Producers in South Africa, "Agricultural Economics", nr 19/1998, s. 175-180.
 8. K. Kokoszka, Renacjonalizacja polskiej polityki rolnej - możliwość czy konieczność, w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 166, Wrocław 2011, s. 293.
 9. A. Sadowski, Economic Efficiency of Inputs of Production Factors in Cost Management Context, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 4/2008, s. 123-133.
 10. P. Sulewski, Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych, "Roczniki Naukowe" 2008/2, SERiA, s. 134.
 11. A. Czyżewski, K. Smędzik, Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008, "Roczniki Naukowe" 2010/3, SERiA, s. 61-71.
 12. W. Ziętara, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych 2009, seria G, t. 96, z. 4, s. 269.
 13. S.T. Richards, S.L. Bulkley, Agricultural Entrepreneurs: The First and the Forgotten? Hudson Institute Center for Employment Policy, Entrepreneurship Seminar Series, April 2007, s. 2-9.
 14. A. Strzelecka, Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. J. Buko, ZN US nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012, s. 235-236.
 15. M. Mądra, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, ZN UE w Poznaniu nr 142, Poznań 2010, s. 436.
 16. L. Goraj, S. Mańko, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 12-14.
 17. L. Goraj, D. Osuch, I. Cholewa, R. Płonka, Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010, s. 26-44
 18. E. Szymańska, Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Warszawa 2008, s. 45-47.
 19. D. Zawadzka, Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, ZN WUE w Katowicach, nr 107, Katowice 2012, s. 336.
 20. L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009, s. 126.
 21. V.K. Pailwar, J. Kaur, K. Saxena, M. Nijhara, Impact of Membership of Financial Institutions on Rural Saving: a Micro-level Study, "International Business & Economics Research Journal", October 2010, nr 9 (10), s. 612.
 22. J. Ma, G. Tian, Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, "Frontiers of Economics in China", January 2006, nr 1(1), s. 114.
 23. R. Bierlen, P.J. Barry, B.L. Dixon, B.L. Ahrendsen, Credit Constraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, "The American Journal of Agricultural Economics" 1998, nr 80, s. 708-709.
 24. M. Cholewa, M. Dziwulski, A. Skarżyńska, Koszty i dochody wybranych produktów rolnych, w: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, red.J. Zegar, IERiGŻ -PIB, Warszawa 2009, s. 56-65.
 25. K. Smędzik, Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, "Roczniki Naukowe", 2011/3 SERiA, s. 345-348.
 26. T. Felczak, Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89, Warszawa 2011, s. 99.
 27. J. Idczak, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2001, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu