BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupek Bożena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Prawo do odliczenia straty podatkowej jako szczególna preferencja podatkowa dla przedsiębiorców
The right to deduct a tax loss as a specific tax expenditures for entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 565-575, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Podatki, Przedsiębiorca, Odliczenia od podatku
Taxes, Entrepreneur, Tax deductible
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawa do odliczenia straty z działalności gospodarczej jako szczególnej preferencji podatkowej adresowanej do przedsiębiorców, wskazanie uwarunkowań stosowania prawa do odliczenia straty podatkowej oraz skali, zakresu i skutków jego wykorzystania przez przedsiębiorców w ostatnich latach podatkowych (fragment tekstu)

Following the financial crisis there are recorded results deteriorating economic activity in business and deepening difficulties in maintaining liquidity. The observed phenomena are unfavorable to both the single entity and the whole economy. Facing the risk of losing tax sources due to reduction or even cessation of activity. The public authority caring for longterm tax revenues establishes tax expenditures. With a special place in recent years for the right to deduct tax losses incurred in subsequent fiscal years. Helping to maintain liquidity and activation of entrepreneurs investments were adopted as the purpose of introducing preferential tax solutions. The purpose of this paper is to present the right to deduct business losses from a special tax preferences targeted at entrepreneurs. Indication of determinants of its use, scale and scope of use by the entrepreneurs the right to deduct tax loss in recent fiscal years(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. James, Ch. Nobes, The Economics of Taxation 2008/2009 (8th edition), Prentice Hall Europe, Londyn 2008, s. 42.
 2. Tax Expenditiures in OECD Countries, OECD 2010, s. 12-14.
 3. Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60.
 4. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 123-124.
 5. Cel i mechanizm preferencji podatkowych, załącznik A do Preferencje podatkowe w Polsce nr 2, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011, s. 3.
 6. Art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 7. art. 7 ust. 2 Ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 8. Art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 9. art. 7 ust. 5 Ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 10. Rozliczanie straty podatkowej w: Zeznanie PIT za 2011 r. - ulgi i odliczenia, "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2012, nr 7, dodatek nr 9, s. 30.
 11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 sierpnia 2011 r., nr IPTPB1/415-42/11-2/ASz.
 12. R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2010, Unimex, Wrocław 2010, s. 241.
 13. Art. 11 Ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr.144, poz. 930, z póź. zm.
 14. Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006-2010, GUS, Warszawa 2012, s. 31-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu