BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdanienko Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Nowe trendy w innowacjach
New trends in innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 11-41, rys., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Megatrendy cywilizacyjne
Innovations, Civilization megatrends
Uwagi
Abstrakt
Próba scharakteryzowania nowych trendów w innowacjach jest niewątpliwie zadaniem niezwykle karkołomnym, zarówno ze względu na ogromną pojemność samego pojęcia innowacji, jak i związaną z tym różnorodność zjawisk zachodzących w tym obszarze. Dlatego chciałbym na wstępie określić podstawowe punkty widzenia na procesy innowacyjne, które będę starał się uwzględnić w niniejszej analizie. Ze względu na swoje kompetencje akcent położę oczywiście na rozważania obejmujące problematykę zarządzania innowacjami. Przyjęte przeze mnie płaszczyzny rozważań będą następujące: 1. Oparta na definicji postępu technicznego, a więc mająca na celu identyfikację kierunków zmian w technice następujących pod wpływem osiągnięć nauki, przejawiających się w postaci poszerzania granic możliwości technicznych, oraz będących wynikiem kreatywności kadr technicznych odpowiadających na zmieniające się potrzeby społeczne ujawniające się przede wszystkim na rynku i wykorzystujących te nowe możliwości oferowane przez naukę. Gdy mówimy o innowacjach, to właśnie nowe rozwiązania technologiczne w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl, ale oczywiście powiązane są one z innymi rodzajami zmian (organizacyjnymi, marketingowymi itp.) i łącznie z nimi dopiero umożliwiają sukces. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson E., Managerial Fads and Fashions: the Diffusion and Rejection of Innovations, "Academy of Management Review" 1991, Vol. 16, No. 3.
 2. Balcerak A., Mody w teorii i praktyce zarządzania, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 3. Błaszczyk W., Czekaj J., Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i  zarządzania, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 4. Bogdanienko J., Wiedza i innowacje w firmie, AON, Warszawa 2012.
 5. Certon J.M., Ralph C.A., Prognozowanie rozwoju przemysłu, WNT, Warszawa 1978.
 6. Christensen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa. Christensen C.M., Scott D.A., Roth E.R., Innowacje. Następny krok (Seeing what's next), Studio Emka, Warszawa 2010.
 7. Coates J.F., Foresight in federal government policy making, "Futures Research Quarterly" 1985.
 8. Cooper R.G., Product Leadership. Pathways to Profitable Innovation, Perseus Basic Books, NY 2005.
 9. Eriksen T.H., Tyrania chwili, szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa 2003.
 10. Florida R., The Rise of the Creative Class: And How it's transforming work, leisure, community and everyday life, Perseus Book Group, New York 2002.
 11. Gaynor G.H., Innovation by Design, AMACOM, New York 2002.
 12. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.
 13. Kisielnicki J., Działania marketingu a budowa społeczeństwa informacyjnego, w: Ekonomia - Etyka - Organizacja, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 14. Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 15. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington 1986.
 16. Kononiuk A., Magruk A., Doświadczenia polskich programów foresight, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, Białystok 2008.
 17. Koźmiński A., Globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 18. Kukliński A., Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości, w: Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, "Biuletyn PTE" 2011, nr 2 (52).
 19. Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
 20. Leydesdorff L., Etzkowitz H., The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Conference Report, Science & Public Policy 1998, Vol. 25 (3).
 21. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
 22. Nazarko J. z zespołem, Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Politechnika Białostocka 2010.
 23. Okoń-Horodyńska E., Foresight, czyli jak określać potrzeby innowacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
 24. Open Knowledge Definition v1.0, Open Knowledge Foundation, http://www.opendefinition. Org/1.0/.
 25. Pomykalski A., w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 26. Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Sainz de la Fuenta G., Global Foresight Outlook 2007, European Foresight Monitoring Network. Pozytywny potencjał organizacji, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2010.
 27. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, WN PWN, Warszawa 2010.
 28. Principles for Open Science, Science Commons, http:// sciencecommons.org/resources/ readingroom/principles-for open -science/.
 29. Przewodnik po otwartej nauce, ICM UW, Warszawa 2010.
 30. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 31. Shenhar A.J., Dvir D., Nowe spojrzenie za zarządzanie projektami. Sukces wzrostu i innowacji dzięki podejściu romboidalnemu, APN Promise, Warszawa 2008.
 32. Solla Price D.J. de, Mała nauka - wielka nauka, PWN, Warszawa 1967.
 33. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwo Akadamickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 34. Witt B., Meyer R., Synteza strategii , PWE Warszawa 2007.
 35. Ziman J., Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu