BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gozdan Krystyna
Tytuł
Formy opodatkowania i ewidencji księgowej mikro i małych firm
Forms of taxation and accounting records of micro and small companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 576-583
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatki, Ewidencja księgowa
Small business, Taxes, Accounting records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktów prawnych regulujących zasady opodatkowania działalności gospodarczej firm i odpowiadających im rodzajów ewidencji księgowej. Jednocześnie wymienia się w aktach takie rozwiązania prawne, które umożliwiają mikro i małym firmom dokonać wyboru prostych i tanich form opodatkowania i ewidencji księgowej. Stworzenie przez ustawodawcę właściwego systemu prawnego, pozwalającego małym firmom łagodzić obciążenia podatkowe, obniżać koszty obsługi księgowej i prawnej, jest znaczącym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i rozwojowi tych firm(fragment tekstu)

Tax burdens always limit the freedom of business activity, generate additional costs for the functioning of a company, and, at times, due to irregularities in calculating tax payments, lead to the liquidation of the company. Based on the "survey" on page 7, the research has shown that among barriers for company development, 35% of those surveyed pointed to the amount of taxes and charges specified by the law, one surveyed in five pointed to low turnover, and 8% of the companies - to the complications in legal regulations. Tax law regulations pose a requirement regarding the records kept, namely the obligation for the regularity of the books kept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Brol, Prawo przedsiębiorców, red. A. Żor, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2009, s. 13-25 DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
  2. DzU 2012, poz. 749
  3. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwo Gospodarki Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku ( Numer 1/2012 ), Warszawa, kwiecień 2012, s. 1-6.
  4. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054.
  5. DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
  6. DzU z 03.04.2012 r., poz. 361
  7. DzU 2003, nr 152, poz. 1475
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU 2009, nr 152, poz. 122.
  9. Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu