BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hankiewicz Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych
Usability as a Feature that Determinethe Efficiency of Electronic Business Operations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 199-206, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Słowa kluczowe
Jakość, Klient, Sprawność
Quality, Customer, Efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
O sprawności i jakości operacji biznesowych decydują oczywiście właściwości sieci oraz architektura zabezpieczeń informatycznych. Istotne jest zachowanie dostępności, a jednocześnie poufności i spójności danych biznesowych. Bardzo ważne jest też właściwe zaprojektowanie aplikacji pracujących po stronie serwera.Bardzo często analizując sprawność funkcjonowania systemów bagatelizuje się rolę interfejsu i jego dostosowanie do potrzeb i możliwości użytkowników.(fragment tekstu)

This study proposes application of hierarchical model to e-commerce websites usability evaluation. The paper presents methods and significance of e-commerce websites usability evaluation. Important element of this analyse is to characterise factors having main influence for user satisfaction and usability connected with efficiency of e-commerce websites.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Green D., Pearson J.M.: Integrating website usability with the electronic commerce acceptance model, "Behavior & Information Technology", Vol. 30, No. 2, March-April 2011
 2. Hankiewicz K., Prussak W.: Usability Estimation of Quality Management System Software, w: HCI International. 11th International Conference on Human- Computer Interaction, Vol. 4. Theories, Models and Processes in HCI, red. G. Salvendy, MIRA Digital Publ., 2005.
 3. Hankiewicz K., Prussak W.: Quality in Use Evaluation of Business Websites, w: Ergonomics in Contemporary Enterprise, red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, IEA Press, Madison 2007.
 4. Hankiewicz K., Prussak W.: Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego - studium przypadku,
 5. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego.Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
 6. Hollingsed T., Novick D.G.: Usability Inspection Methods after 15 Years of Research and Practice, w: Proceeding SIGDOC '07. Proceedings of the 25th annual ACM international conference on design of communication, ACM Press, New York 2007
 7. Huang T.K., Fu F.L.: Understanding user interface needs of e-commerce web sites, "Behavior & Information Technology", Vol. 28, No. 5, September-October 2009.
 8. ISO/IEC 9126-1: Software Engineering. Product Quality. Part 1. Quality model, 2001.
 9. ISO 9241-10: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 10. Dialogue principles, 1996.
 10. ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11. Guidance on usability, 1998
 11. Nielsen J. i in.: E-commerce user experience, Nielsen Norman Group, Fremont,CA, 2001.
 12. Nielsen J., Loranger H.: Prioritizing Web usability, New Reders, Berkeley, CA,2006.
 13. Nielsen J.: E-commerce usability, Alterbox, October 24, 2011.
 14. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003.
 15. PN-EN ISO 9000: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 2006. Shneiderman B., Plaisant C.: Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction, 4th ed., Addison Wesley, Boston 2005.
 16. Sikorski M.: Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych,
 17. Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000. Sikorski M.: Interakcja człowiek - komputer, Wydawnictwo PJWSTK, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu