BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewidencja na potrzeby podatku dochodowego w sektorze mśp ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wiejskich
Accounting for income tax in the sme sector with special emphasis on family farms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 603-612, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Podatki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarstwa rolne
Taxes, Small business, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie systemu ewidencji na potrzeby podatku dochodowego w sektorze MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wiejskich. Przeanalizowano formy ewidencji i możliwości czerpania z nich właściwych informacji na potrzeby zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metody kasowej (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to discuss the recording system for income tax purposes in the SME sector with particular emphasis on family farms. Registration forms will be analyzed and opportunities to use from them the relevant information for management, with particular emphasis on cash basis. It seems that the scope of information and methodological assumptions Unified Accounting System for Agricultural Farm are appropriate for the construction of such a system(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Jaworski, Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe US nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin 2012, s. 365-374.
  2. T. Kondraszuk, Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 585 (50), Szczecin 2010, s. 197-205.
  3. K. Kurková, Uproszczone formy ewidencji księgowej na przykładzie Polski i Czech, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. A. Sojak, Wydawnictwo UMK Toruń 2003, s. 371.
  4. T. Kondraszuk, Próba określania zakresu i przydatności różnych metod księgowania w rachunkowości i analizie finansowej, Materiały Zjazdu Katedr Rachunkowości, Warszawa SGH, 1995.
  5. T. Kondraszuk, Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu widzenia potrzeb controllingu, materiały międzynarodowej konferencji naukowej "Rachunkowość a proces zarządzania", Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1995
  6. DzU nr 121, poz. 591, z dnia 19.11.1994 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu