BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Stanisław M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań w UE
Role of the funding of research in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 69-85, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Finansowanie badań naukowych
Enterprises, Financing scientific research
Abstrakt
Wiedza we współczesnym świecie staje się podstawowym zasobem determinującym innowacyjność gospodarek, a przez to ich konkurencyjność na globalnym rynku. W obszarze gospodarki istotna jest wiedza stosowana przekładająca się na język biznesu. Dlatego szczególnie istotną rolę w tym obszarze mają badania stosowane prowadzone przez przedsiębiorstwa. Ich wielkość istotnie wpływa na ogólny poziom nakładów na B+R. Wystarczy powiedzieć, iż w krajach wysokorozwiniętych biznes finansuje badania w 60% do prawie 80%. Ten fakt uzasadnia konieczność refleksji nad kierunkami korporacyjnych badań oraz zmian, jakie zachodzą w ich organizacji. Przedmiotem opracowania jest pozycja przedsiębiorstw w finansowaniu badań w Unii Europejskiej, a w szczególności: branżowa struktura nakładów na badania przedsiębiorstw, struktura badań w przekroju krajowym, pozycja europejskich firm w światowych nakładach na badania oraz zmiany w badawczych preferencjach przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The subject of this text is the position of companies in financing research in European Union, in particular: trade structure of outlays on reasearch, structure of research, position of european companies in world outlays on research, changes in companies research preferences. The main statistical source used for the analysis are the reports of European Commission Monitoring Industrial Research16 published in years 2005-2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Monitoring Industrial Research: The 2010, UE Industrial R&D Investment, Scoreboard, European Commission, Publications Office of the European Union, EU 2010.
  2. Monitoring Industrial Research: The 2005, UE Industrial R&D Investment, Scoreboard, European Commission, European Communities, Publications Office of the European Union, EU 2005.
  3. Science, technology and innovation in Europe, Eurostat, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
  4. Szukalski S.M., BRIC - global competitor of the Atlantic Community. BRIC companies investments in world R&D, w: The Atlantic Community The Titanic of the XXI Century, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National- Louis University, Nowy Sącz 2010.
  5. Szukalski S.M., Gospodarka Europy w perspektywie 2050 roku, w: Europa w  perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007.
  6. Szukalski S.M., Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w U nii Europejskiej, w: Japonia, Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, red. K. Kłosiński, KUL, Lublin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu