BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Definicja usługi i to, co poniżej
Service definition and that what follows
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 11-24, tabl.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Usługi, Teoria usług, Marketing
Services, Theory of services, Marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przedstawianych poniżej wywodach mających charakter przyczynkarski ograniczono się do przytoczenia dwóch przykładowych definicji usług, sformułowanych na gruncie marketingu usług oraz ekonomicznej teorii usług. O ile w marketingowej wersji teorii usług przechodzi się od cech przez usługobiorcę do kształtowania produktu2, o tyle w ekonomicznym nurcie teorii wystarczy przyjąć - zgodnie ze stereotypem - że usługa to po prostu odmateria-lizowany towar. Jednak nawet dostrzeżenie tej specyficznej cechy niczego za-sadniczo nowego nie wnosi do "handlu usługami", dlatego tym bardziej godne uwagi są wszelkie próby wyjścia poza ten schematyzm definiowania. (fragment tekstu)

In the theory of service, definitions of service are formulated on two principal le-vels. First on a highly abstract level and, secondly, on a level determined by the mean-ing and utilization of economic categories of work. The author proposes in his paper to supplement these with a third, more fundamental, level. Only on this level can appear substantialization - according to Maurice Blondel - as a process of joining into one the heterogeneity of service. The classic philosophical word - substantialization - is treated and understood as the opposing method to generalization and abstraction. The applica-tion of substantialization implies important theoretical consequences, which shape the defining, understanding and classifying of services in a new manner, namely: para-service, semi-service, quasi-service and apo/post-service (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 161, rys. 6.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu