BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów
Complementarity of Social Economy and its Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 83-101, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i marketing - tom 1
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Przedsiębiorstwo
Social economy, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomia społeczna jest rozwijającym się od niedawna sektorem gospodarki komplementarnym w stosunku do rynku i państwa. Działające w ramach tego sektora przedsiębiorstwa ekonomii społecznej pełnią podobną rolę. Ich misją jest integracja społeczna, a głównym celem działalności przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej mają różne formy i zakres działalności. Ze względu na swoistą nowość tego zagadnienia przybliżono istotę ekonomii społecznej i jej przedsiębiorstw, wskazując na ich komplementarny charakter względem ekonomii tradycyjnej i rynku. W tym celu nie tylko syntetycznie scharakteryzowano ekonomię społeczną i jej podmioty, ale również przed-stawiono wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw społecznych w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

The social economy is recently a growing sector of the economy, complementary in relation to the market and the state. Operating within this sector enterprises of social economy play a similar role. Their mission is social integration, and the main goal is to prevent social inclusion by professional activation. Social economy enterprises have different forms and scope of activity. Because of the peculiar novelty of these enterprises their business and the problems which they face should be analyzed. For this purpose, a questionnaire survey was conducted among the companies and the results will be presented in this publication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie zachodniopomorskich podmiotów Ekonomii Społecznej. Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Szczecin, sierpień 2010.
 2. Deofourny J., Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora - wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 3. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Wyd. MSAP i UE, Kraków 2006.
 4. Kowalski R., Rozwój sektora gospodarki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, 2004 (mimeo).
 5. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 6. Murray R., Niebezpieczeństwo i szansa. Kryzys a nowa ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna" 2010, nr 1.
 7. Pearce J., Social Enterprise in Anytown, CalousteGulbenkian Foundation, London 2003.
 8. Podręcznik podmiotów ekonomii społecznej, red. A. Potoka, Hogben, Szczecin 2012.
 9. Projekt wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i rozpowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2001.
 10. Rejestr KRS z 30.03.2012 r.
 11. Roelants B., Defining the Social Economy?, w: Preparatory Dossier to the First European Social Economy Conference in the EU Candidate Countries, Praha 2002.
 12. Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 13. Rymsza M., Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, "Trzeci Sektor" 2007, nr 9.
 14. Sałustowicz P., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2007, nr 2, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl.pdf/2007.
 15. Wygnański J.J., Ekonomia społeczna w Polsce - definicja, oczekiwania, wątpliwości, w: Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", PISE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu